Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2017

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljönämnden samt räddningsnämnden).
  • information om nämndens uppdrag och ledamöter.

De förtroendevalda tillträdde den 1 januari 2015.

Nämnd

SammanträdesdatumKontaktperson
Kommunfullmäktige

26/9, 24/10,

28/11, 12/12

Pontus Vistrand

035‑13 97 28

Kommunstyrelsen

5/9, 3/10, 17/10,

7/11, 28/11, 5/12

Pontus Vistrand

035-13 97 28

Kommunstyrelsens ledningsutskott

22/8, 19/9, 26/9,

24/10, 14/11, 12/12

Pontus Vistrand

035-13 97 28

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

22/8, 5/9, 19/9,

3/10, 24/10, 7/11,

21/11, 12/12

Ulrika Holm

035-13 74 40

Kommunstyrelsens personalutskott

22/8, 26/9, 24/10,

14/11, 12/12

Pontus Vistrand 035-13 97 28

Barn- och ungdomsnämnden

23/8, 20/9, 18/10,

15/11, 13/12

Matilda Bengtsson

073-143 26 47

Byggnadsnämnden

30/8, 4/10,

8/11, 6/12

Maria Isacsson
035-13 72 29

Fastighetsnämnden

30/8, 27-28/9, 31/10, 29/11, 13/12

Sofia Lyberg

035-13 74 12

Hemvårdsnämnden

30/8, 27/9, 25/10,

22/11, 13/12

Jeanette Hembring Stjernström

035-13 82 45

Kulturnämnden

27/9, 25/10, 29/11

Marie Järnliden
035-13 70 04

Laholmsbuktens VA

21/8, 19/9, 16/10,

13/11, 11/12

Carina Malmgren

035-13 77 53

Miljönämnden

31/8, 26/9, 26/10,

28/11, 19/12

Helena Mattsson

035-13 74 35

Räddningsnämnden

21/9, 16/11, 14/12

Annika Wallentin

035-16 00 04

Servicenämnden

12-13/9, 16/10,

13/11, 11/12

Christel Rehmark

035-13 67 68

Socialnämnden

24/8, 21/9, 19/10,

16/11, 14/12

Annelie Wallentin

035-13 89 42

Teknik- och fritidsnämnden

18/9, 23/10,

20/11, 18/12

Carina Malmgren

035-13 77 53

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

30/8, 25/9, 30/10,

27/11

Nicci Nilsson

072-157 45 03

Valnämndenöppnas i nytt fönster

5/10, 7/12

Christel Rehmark

035-13 67 68

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm

22/8, 26/9, 31/10,

28/11, 19/12

Zhale Rashid

072-385 10 63