Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2017

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljönämnden samt räddningsnämnden).

  • information om nämndens uppdrag och ledamöter.

  • 1 januari 2015 tillträder nyutsedda politiker för nämnden.

Nämnd

SammanträdesdatumKontaktperson
Kommunfullmäktige

30/5, 20/6, 21/6, 26/9, 24/10, 28/11, 12/12

Pontus Vistrand

035‑13 97 28

Kommunstyrelsen

9/5, 30/5, 13/6, 5/9, 3/10, 17/10, 7/11, 28/11, 5/12

Pontus Vistrand

035 - 13 97 28

Kommunstyrelsens ledningsutskott

16/5, 23/5, 22/8, 19/9, 26/9, 24/10, 14/11, 12/12

Pontus Vistrand

035 - 13 97 28

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

9/5, 23/5, 13/6, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11, 12/12

Ulrika Holm 035 - 13 74 40

Kommunstyrelsens personalutskott

16/5, 7/6, 22/8, 26/9, 24/10, 14/11, 12/12

Eva Björklund 035-13 97 28

Barn- och ungdomsnämnden

17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12

Matilda Bengtsson

073-143 26 47

Byggnadsnämnden

17/5, 21/6, 30/8, 4/10, 8/11, 6/12

Maria Isacsson 035 - 13 72 29

Fastighetsnämnden

31/5, 21/6, 30/8, 27-28/9, 31/10, 29/11, 13/12

Sofia Lyberg 035-13 74 12

Hemvårdsnämnden

24/5, 14/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 13/12

Jeanette Hembring Stjernström

035-13 82 45

Kulturnämnden

31/5, 21/6, 27/9, 25/10, 29/11

Marie Järnliden 035-13 70 04

Laholmsbuktens VA

15/5, 12/6, 21/8, 19/9, 16/10, 13/11, 11/12

Carina Malmgren

035-13 77 53

Miljönämnden

1/6, 19/6, 31/8, 26/9, 26/10, 28/11, 19/12

Helena Mattsson

035-13 74 35

Räddningsnämnden

11/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12

Annika Wallentin

035 - 16 00 04

Servicenämnden

8/5, 12/6, 12-13/9, 16/10, 13/11, 11/12

Christel Rehmark

035 - 13 67 68

Socialnämnden

18/5, 15-16/6, 24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12

Annelie Wallentin

035-13 89 42

Teknik- och fritidsnämnden

22/5, 19/6, 18/9, 23/10, 20/11, 18/12

Carina Malmgren

035-13 77 53

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

29/5, 26/6, 30/8, 25/9, 30/10, 27/11

Nicci Nilsson

072-157 45 03

Valnämndenöppnas i nytt fönster

5/10, 7/12

Christel Rehmark

035 - 13 67 68

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm

30/5, 27/6, 22/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12

Carolina Winkler

035 - 13 73 01