Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2017

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljönämnden samt räddningsnämnden).
  • information om nämndens uppdrag och ledamöter.

De förtroendevalda tillträdde den 1 januari 2015.

Nämnd

SammanträdesdatumKontaktperson
Kommunfullmäktige

26/9, 24/10,

28/11, 12/12

Eda Kalatch

Kommunstyrelsen

5/9, 3/10, 17/10,

7/11, 28/11, 5/12

Pontus Vistrand

Kommunstyrelsens ledningsutskott

22/8, 19/9, 26/9,

24/10, 14/11, 12/12

Pontus Vistrand

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

22/8, 5/9, 19/9,

3/10, 24/10, 7/11,

21/11, 12/12

Ulrika Holm

Kommunstyrelsens personalutskott

22/8, 26/9, 24/10,

14/11, 12/12

Pontus Vistrand

Barn- och ungdomsnämnden

23/8, 20/9, 18/10,

15/11, 13/12

Matilda Bengtsson

Byggnadsnämnden

30/8, 4/10,

8/11, 6/12

Maria Isacsson

Fastighetsnämnden

30/8, 27-28/9, 31/10, 29/11, 13/12

Sofia Lyberg

Hemvårdsnämnden

30/8, 27/9, 25/10,

22/11, 13/12

Jeanette Hembring Stjernström

Kulturnämnden

27/9, 25/10, 29/11

Marie Järnliden

Laholmsbuktens VA

21/8, 19/9, 16/10,

13/11, 11/12

Carina Malmgren

Miljönämnden

31/8, 26/9, 26/10,

28/11, 19/12

Helena Mattsson

Räddningsnämnden

21/9, 16/11, 14/12

Annika Wallentin

Servicenämnden

12-13/9, 16/10,

13/11, 11/12

Christel Rehmark

Socialnämnden

24/8, 21/9, 19/10,

16/11, 14/12

Annelie Wallentin

Teknik- och fritidsnämnden

18/9, 23/10,

20/11, 18/12

Carina Malmgren

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

30/8, 25/9, 30/10,

27/11

Nicci Nilsson

Valnämndenöppnas i nytt fönster

5/10, 7/12

Christel Rehmark

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm

22/8, 26/9, 31/10,

28/11, 19/12

Zhale Rashid