Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Personal på planavdelningen & strategi och utredningsavdelningen

NamnTitel

Annika Hansson

Tf planchef

Sven Olof Nilsson

Planstrateg

Ann-Charlotte Abrahamsson

Ellinor Waldemarson

Kommunekolog

Kommunekolog

Sabina Andersson

Avdelningschef för strategi och utredningsavdelningen

Karin Larsson

Miljöstrateg

Sapna Billengren Lindström

Projektadministratör för utvecklingsprogrammen

Stefan Lundh

Stana Franjic

Katarina Löfquist

Colin Hale

Projektadministratör för hållbart resande, tjänstledig

Projektadministratör för hållbart resande, vikarie

Projektadministratör för hållbart resande

Projektadministratör för hållbart resande, vikarie

Sarah Edman

Planingenjör

Ann-Britt Thörner

Planassistent

Martina Pihl Fritsi

Planarkitekt, översiktsplan

Charlotte Örnbring

Planarkitekt

Alexandra Zoerner

Planarkitekt

Lasse Sabell

Planarkitekt

Jonna Kignell

Planarkitekt

Emeli Cornelius

Planarkitekt

Chuanhong Pei

PlanarkitektAnna Winnberg

Planarkitekt

Violeta Stanic

Planarkitekt

Aron Wetterlund

Planarkitekt, tjänstledig