Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret samordnar och leder samhällsbyggandet i Halmstads kommun. Förvaltningen arbetar med att effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete. Uppdraget innefattar bland annat översikts- och detaljplanering samt att representera kommunen som fastighetsägare.

Förvaltningens verksamheter

  • Översikts- och detaljplanering
  • Hållbarhet och miljö
  • Resor och trafik
  • Markanvändning
  • Exploatering
  • Extern utarrendering och uthyrning
  • Ledningsstöd

Ansvariga

Samhällsbyggnadskontoret i Halmstads kommun styrs av samhällsbyggnadsutskottet och förvaltningschefen (högsta tjänsteman).

Henrik Oretorp (C)
Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
Telefon: 035-13 75 02
E-post: henrik.oretorp@halmstad.se

Torsten Rosenqvist
Tf förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 035-13 73 23
E-post: torsten.rosenqvist@halmstad.se