Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Räddningstjänstens verksamhetsidé

I ett samhälle som präglas av teknisk och social utveckling ska Halmstads Räddningstjänst, i takt med denna, arbeta för att minska antalet omkomna, minska antalet skadade och sänka skadekostnaderna till följd av olyckor. Främst olyckor som kan leda till räddningsinsats.

Detta ska ske genom att


I första hand identifiera och medvetandegöra risker och hot för beslutsfattare och allmänhet så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förebygga olyckors uppkomst.

Därefter stärka den enskildes förmåga att kunna hantera en olyckssituation.

Om olyckan ändå inträffar, kunna begränsa konsekvenserna för den enskilde och för samhället.

Arbetet ska ske genom nära samarbete med övriga delar av samhället samt genom att visa omtake och aktionsberedskap med hög kvalité då människor upplever nöd.