Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom bibliotek, mötesplatser för unga, konst- och kulturverksamhet. Förvaltningen ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning och energi- och klimatrådgivning

Ansvarig

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Chef för kulturförvaltningen är Kristina Blomquist.

Kulturförvaltningens verksamheter

På kulturförvaltningen arbetar cirka 130 personer uppdelade på fem verksamheter och en stödenhet.

Biblioteken

Folkbiblioteken i Halmstadlänk till annan webbplats består av Stadsbiblioteket, bokbussen, biblioteken i Andersberg, Fyllinge, Getinge, Harplinge, Oskarström, Simlångsdalen, Söndrum och Vallås. Biblioteken erbjuder media, informationstjänster, utställningar och programverksamhet för alla åldrar.

Ungkulturavdelningen

Ungkulturavdelningen riktar sig mot ungdomar. I flera kommundelar finns mötesplater för unga, för närvarande åtta stycken i kommunal drift, bland dem ungkulturhuset Nolltrefem i centrum. Det finns också sex föreningsdrivna mötesplatser. Samtliga mötesplatser erbjuder en aktiv och utvecklande fritid i drogfri miljö. I uppdraget ingår även att  stödja föreningsdriven fritidsverksamhet i ytterområdena.

Konsument Halmstad

Konsument Halmstad ger oberoende och opartisk rådgivning till kommuninvånarna inom följande verksamhetsområden: konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. I uppdraget ingår även att lämna miljöinriktad produktinformation. Avdelningen har även ansvar för samordning, samhällsinformation, café och reception på Medborgarservice Andersberg.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten arrangerar och stöder genomförandet av kulturarrangemang för barn, unga och vuxna samt svarar för stöd och service till kulturföreningar, studieförbund samt enskilda kulturarbetare och grupper. Till enheten hör också kulturhuset.

Konstavdelningen

Konstavdelningen ansvarar för konstverksamheten genom utställningar, konstinköp och offentlig gestaltning. Till konstavdelningen hör
Mjellby konstmuseumlänk till annan webbplats, Halmstads Konsthall och offentlig konst.

Enheten för administration och stöd

Enheten för administration och stöd har hand om förvaltningens övergripande arbete inom områdena personal, budget och ekonomi, fastighet och lokalunderhåll, post- och diariehantering, nämndsadministration, IT-strategi och datateknik. Staben samordnar förvaltningens Lean- och kvalitetsledningsarbete.