Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Region Halland

Region Halland verkar för utveckling och tillväxt i Halland. Grunden för detta arbete återfinner man i den regionala utvecklingsstrategin som har som vision ”Halland – bästa livsplatsen”. Genom detta skapar Region Halland förutsättningar för utbildning, arbete och företagande.

Mycket av det arbete för utveckling och tillväxt som Region Halland driver görs i nära samarbete med bland andra Halmstads kommun. Detta innebär gemensamma utvecklingsprojekt, satsningar och initiativ som ger resultat både på lokal nivå i kommunen och på regional nivå i länet.

Region Halland är ett kommunalförbund. Det är Halmstads kommun, de andra kommunerna och landstinget i Halland som äger Region Halland.

Region Halland bildades år 2003 och det är ett indirekt valt regionfullmäktige och en regionstyrelse som styr Region Halland. Region Halland har sitt kansli i Halmstad.