Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Val 2018

Det viktigaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. I år har vi allmänna val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige den 9 september. Ibland hålls det även folkomröstningar antingen på lokal eller nationell nivå.

En viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon på vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

När röstar vi?

Vart fjärde år har alla röstberättigade Halmstadbor möjlighet att rösta i de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Läs mer om de allmänna valen

Val till Europaparlamentet är det vart femte år. Då får alla EU-medborgare välja vilka parlamentariker som ska styra EU.

Läs mer om val till Europaparlamentet

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor, både på lokal och nationell nivå. Folkomröstningar kan ske både i samband med de allmänna valen och vid andra tillfällen.

Läs mer om folkomröstningar

Har jag rösträtt?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Dessutom finns särskilda regler i valen till kommun, landsting/region, riksdag, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Rösträtt i kommun, region/landsting

Du har rösträtt till kommun- och region-/landstingsvalet om du har fyllt 18 år och:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska har rösträtt till riksdagen krävs att du är 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt i EU-val

Eftersom Sverige är medlem i EU kan du också ha rätt att rösta i valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år. Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du har fyllt 18 år och:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden

Hur röstar jag?

Du kan rösta på fyra olika sätt. Läs om vad som gäller om du vill förtidsrösta, rösta med budlänk till annan webbplats , rösta från utlandetlänk till annan webbplats samt hur du röstar i en vallokal på valdagen.

I vissa fall behöver du ditt röstkort som skickas hem till dig innan valen.