Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Diarium

Ett diarium är ett register för kommunens allmänna handlingar såsom brev, yttranden och beslut inom kommunen och mellan kommunen, invånare och andra myndigheter. Alla har rätt att ta del av det som finns i diariet.

I Halmstads kommuns diarier hittar du:

 • Ärenden och handlingar.
 • Dagens post (visas efter kl 12.00).
 • Veckans post.
 • Handlingar, kallelser och protokoll till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden.
 • Vill du söka handlingar från byggnämnden eller miljönämnden får du kontakta registrator.

Under en övergångsperiod kommer kommunen att ha flera diarium. Det innebär att du måste söka i olika diarium beroende på vilken nämnd eller styrelse som ärendet eller handlingen är knuten till.

Genom söktjänsten längst ner på webbsidan kan du söka i följande diarium:

 • Kommunstyrelsen
 • Kulturnämnden
 • Servicenämnden
 • Teknik- och fritidsnämnden

Sök i kommunens övriga diarium

Vad finns inte i diariet?

Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarier på extern webbplats.

Följande uppgifter är dolda i diariet:

 • Sekretessbelagda uppgifter.
 • Personnummer.
 • Namn i vissa fall.
 • Känsliga personuppgifter.
 • Andra uppgifter som kan vara känsliga för den enskilde.

Så här söker du:

 • Ange sökord i "Sök med fritext och/eller välj informationstyp", nämnd eller datum.
 • Om du redan vet ärendets diarienummer skriv det i fritextfältet genom att ange exempel 2016/00505.
 • Om du inte anger något sökord i fritext får du fram alla dokument.
 • Om du får för omfattande sökresultat, använd sökfälten för att precisera din sökning.