Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Revisionsrapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna ska årligen pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Räkenskaperna är rättvisande
  • Styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen framgår om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året.

Revisionsåret sträcker sig fram till att bokslutet för föregående år är granskat och klart vilket vanligen är i april.