Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medborgarundersökningen

I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om Halmstad och dess verksamheter. Invånarna betygsätter följande tre områden: kommunens verksamhet, kommunen/regionen som en plats att bo och leva på samt det inflytande invånarna har på verksamheterna. Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

I 2015 års undersökning ger invånarna högre betyg till kommunen jämfört med genomsnittet.

Det är sjunde gången som Halmstads kommun medverkar i SCB:s medborgarundersökning. Av cirka 1 200 tillfrågade Halmstadsbor har 46 procent svarat på enkäten. Halmstads kommun deltog även år 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 och 2014.

Nöjd-Region-Index

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Halmstad som en plats att leva och bo på. Halmstad fick i 2015 års undersökning helhetsbetyget 67 (av 100) att jämföra med medelbetyget 60 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstad inom områdena rekommendation (60 procent av boende här kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit) och utbildningsmöjligheter. Lägst betyg fick Halmstad för områdena bostäder och trygghet.

Diagram Nöjd-Region-Index Halmstad 2015

Nöjd-Region-Index för Halmstad. Klicka på diagrammet för att förstora det!

Nöjd-Medborgar-Index

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick i 2015 års undersökning helhetsbetyget 62 (av 100) att jämföra med medelbetyget 54 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstads kommun för verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten samt kultur. Lägst betyg fick verksamheterna stöd för utsatta personer samt äldreomsorgen.

Diagram Nöjd-Medborgar-Index Halmstad 2015

Nöjd-Medborgar-Index för Halmstad. Klicka på diagrammet för att förstora det!

Nöjd-Inflytande-Index

Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Halmstads kommuns verksamheter. Halmstad fick i 2015 års undersökning helhetsbetyget 44 (av 100) att jämföra med medelbetyget 41 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Halmstads kommun för sin information. Lägst betyg fick möjligheten till påverkan.