Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 Delrapportering av kommunens näringslivsutredning och stavningen av Vilshärad. Det var ett par av de ärenden som behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott, KLU, består av sju ledamöter och träffas en gång i månaden. Utskottet behandlar frågor om bland annat ledning, styrning och uppföljning av planeringsdirektiven. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Delrapportering av kommunens näringslivsutredning


På dagens möte fick ledningsutskottet ta del av resultaten från ett antal utredningar rörande kommunens näringslivsarbete. Underlaget från utredningarna kommer att ligga till grund för den mer omfattande utredningen av kommunens näringslivsarbete som just håller på att genomföras.

Med anledning av redovisningarna diskuterade utskottet bland annat vilka tillväxtfaktorer kommunen ska prioritera i syfte att skapa förutsättningar för att kunskapsintensiva verksamheter ska kunna växa.

Dessutom fick man alltså ta del av redovisningen av två utredningar. Den första utredningen rör sociala företag. Utredaren föreslår att Halmstads kommun ska stödja socialt företagande och att det ska ske genom:

  • rekrytering av företagslots med specialistkunskap inom socialt företagande
  • att bilda arbetsgrupp med nyckelfunktioner
  • att framställa tydliga kriterier för bedömning av idéer från intressenter
  • att öka kunskapsnivån om socialt företagande
  • att skapa nätverk med viktiga aktörer
  • att identifiera möjliga och/eller önskade utvecklingsområden för sociala företag

I den andra utredningen, som rör hur kontaktarna mellan utbildning och näringsliv, har utredaren identifierat två problemområden. Dels rör det att ungdomarna har bristande kunskap om vilka olika yrken som finns och dels att arbetsgivarna har bristande kunskap om ungdomarnas kompetens och vad de kan bidra med.

Med bakgrund till ovanstående problem gör utredaren bedömningen att kommunen bör utveckla en övergripande modell för hur samverkan bör utvecklas. Utgångspunkten för modellen bör vara att skapa den attraktiva arbetsplatsen; ge eleverna ska få en bredare och bättre kunskap om arbetslivet. Dessutom bör man enligt utredaren se över och förbättra processerna för samverkan mellan näringsidkare och skola.

– Jag tycker att det är bra att aspekterna kring eleverna i arbetslivet integreras i näringslivsutredningen. Nu gäller det att detta också leder till konkret handling, säger kommunrådet Anders Rosén (S).

Utredningen av kommunens näringslivsarbete ska slutrapporteras till kommunstyrelsen under maj månad. Beslut kommer att tas innan sommaren.

Villshärad kan bli Vilshärad


Styrelsen för Vilshärads Badortsförening har begärt att traktnamnet Villshärad ska ändras till Vilshärad, det vill säga stavas med ett l. Ledningsutskottet sa idag ja till förfrågan och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslut.

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69