Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett jobbpaket för unga och lägre taxor för hemtjänsten. Det är två av förslagen i det förslag till planeringsdirektiv med budget som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade idag.

Årets budgetförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fokuserar på jobb och företagande, välfärd och miljö och bygger på en återställning av skatten till 20,68 procent. I budgeten ryms bland annat en stor satsning för att skapa jobb åt unga, ökad bemanning i äldreomsorgen med lägre taxor i hemtjänsten och billig kollektivtrafik med förbättrad service.

– Vi värnar en god och kvalitativ välfärd. Det ekonomiska läget är dessvärre fortfarande inte tillfredsställande och vi behöver ta ekonomiskt ansvar. Därför höjer vi skatten och gör energi-och lokaleffektiviseringar för att kunna fortsätta att ge god välfärd åt Halmstadborna, säger kommunrådet Anders Rosén (S).

85 miljoner för att skapa jobb åt unga


I budgeten lanserar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett jobbpaket som innebär att ungdomar ska erbjudas arbete, praktik eller studier inom trettio dagar från att de har blivit arbetslösa. Högstadie- och gymnasieelever ska erbjudas arbetslivserfarenhet under skoltiden och gymnasieungdomar ska få sommarjobb med avtalsenlig lön. Dessutom ska man öka anställningsbarheten bland unga genom att utforma utbildningar som matchar företagens rekryteringsbehov. Kommunen ska också satsa på att skapa goda förutsättningar för näringslivet för att nya företag ska etablera sig i Halmstad och skapa fler jobb. I jobbpaketet ingår även en heltidstjänst för en person som ska jobba med rekrytering.  

– Vi satsar stort på att skapa jobb, speciellt åt unga. Full sysselsättning för unga kräver krafttag och vi vill satsa på att skapa jobb i kommunen och samtidigt höja anställningsbarheten hos dem som söker jobben, säger kommunrådet Aida Hadzialic (S).

Kommunen som en attraktiv arbetsgivare


I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget finns även förslag på hur kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare. På agendan står fler tillsvidareanställningar, färre visstidsanställningar och ofrivillig deltid, rätt till heltid och en god arbetsmiljö.

– Vi står inför en stor generationsväxling när många medarbetare i kommunen kommer att gå i pension. Kommunen behöver därför mer än någonsin vara en attraktiv arbetsplats, både för de som redan jobbar i kommunen och för att locka ny personal till välfärdsjobben, säger Anders Rosén (S).

– Med fler trygga anställningar i äldreomsorgen blir också vården bättre. Dessutom vill vi sänka taxan för hemtjänsten, säger gruppledare Marianne Norell (V).

1000-kronorskort för kollektivtrafiken


Förutom en satsning på gång-och cykelbanor för att främja hållbart resande finns även en satsning i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget på kollektivtrafik, ett så kallat 1000-kronorskort. Kortet innebär att resenärerna ska kunna åka kollektivtrafik under ett helt år för tusen kronor. I det kortet ryms även färdtjänst för dem som är berättigade till det och för personer över 75 år ska det vara helt gratis att åka kollektivt.

– Kostnaden för att resa miljövänligt ska vara låg. Detta är en reform som gynnar alla. Vi hoppas att de som åker bil idag ska välja att åka kollektivt istället samtidig som det är särskilt viktig för dem som redan åker mycket buss idag att kollektivtrafiken är billig, säger Mariann Norell (V).

För mer information kontakta:


Anders Rosén, kommunråd (S) 0706-43 69 70
Aida Hadzialic, kommunråd (S) 0762-45 06 29
Mariann Norell, gruppledare (V) 0732-07 30 00