Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Tisdagen 19 juni, tog kommunfullmäktige beslut om hur mål och budget ska se ut för kommunens verksamheter under 2013. I beslutet ingår även en planering för de nästkommande två åren. Det innebär ett extra långt möte för politikerna som även kommer att ta beslut kring bland annat förslaget på en ny återvinning och deponi i östra Kistinge.
Tisdagen 19 juni, kl 8.30, sammanträdde kommunfullmäktige i Rådhuset.  Allmänheten är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare. Du har även möjlighet att under kommunfullmäktiges möte lyssna via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet inleds med:

  1. Ledamöternas fråga   

Dagordning


1) Val av justerare
2) Förslag på Planeringsdirektiv med budget 2013-2015
3) Förslag på Ägardirektiv för helägda bolag
4) Delårsrapport januari-april 2012 inkluderande helårsprognos
5) Tilläggsanslag - lokalbehov - Holms skola
6) Hallands hamnar
7) Detaljplan för del av Fyllinge 20:393 Ny återvinningsanläggning och deponi
8) Detaljplan för Fyllinge 20:393 m fl — avtal
9) Visionsstyrningsmodell - utveckling och implementering
10) Översyn om behovet av barnomsorg och skolbarnomsorg inom Halmstads kommun
11) Riktlinjer för arkiv- och dokumenthantering
12) Valärenden
13) Anmälningsärenden

Förslag på planeringsdirektiv med budget finns tillgängligt för allmänheten på stadskontoret i Rådhuset samt på webbplatsen.

Ställ din fråga


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Den som önskar ytterligare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00-11.30 samt 13.00-16.00.