Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nu har Halmstads kommun och de fackliga organisationerna enats om ett nytt samverkansavtal.
– Avtalet är viktigt för att utveckla former för samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna med dess företrädare. Det ska bland annat skapa ökade möjligheter till påverkan före beslut, säger kommunchef Fredrik Geijer.
Under onsdagen undertecknade arbetsgivaren och representanter från några av de totalt 19 fackliga organisationerna det nya samverkansavtalet för Halmstads kommun. Avtalet utgår från det centrala samverkansavtalet Fas05 och stärker bland annat skrivningarna kring arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Samverkanssystemet ska bland annat skapa förutsättningar för information, samråd och dialog i organisationen före beslut. Målet är att skapa en hög delaktighet från medarbetare i vardagsfrågor och en god relation mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

– Avtalet ska bland annat stimulera kommunens medarbetare till en god hälsa, inflytande och utveckling i sina uppdrag. Det kan handla om utformning av arbetsplats, arbetsmiljö eller verksamheten i stort. Avtalet tydliggör var medarbetaren har sin påverkan i vår organisation, säger kommunchef Fredrik Geijer.

I det nya avtalet förstärks bland annat företagshälsovården mot att arbeta mer främjande och mindre rehabiliterande. Regelbundna utbildningsinsatser inom arbetsmiljöfrågor ska införas för chefer och fackliga företrädare. Utbildningarnas mål är att utveckla samverkansklimatet och förtydliga synen på ledarskap och medarbetarskap. Avtalet poängterar även medarbetarnas eget ansvar.

Som komplement till avtalet tar parterna gemensamt fram ett vägledningsdokument för att förtydliga avtalets intentioner. Vägledningen kommer bland annat att förtydliga innehållet i olika mötesformer. Ett exempel är att arbetsplatsträffen utformas för att ge förutsättningar för delaktighet och blir en del av underlag för arbetsgivarens beslut.

– Avtalet syftar till att skapa förutsättningar för fortlöpande utveckling av vår verksamhet så att vi kan tillgodose invånarnas krav på ständiga förbättringar, säger Fredrik Geijer.

SamverkansavtalPDF
Bilaga till samverkansavtalPDF

För mer information kontakta:


Fredrik Geijer, kommunchef, 076-770 22 59
Karin Åhström, personalchef, stadskontoret, 070-624 00 87