Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Najadens framtid och försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1. Det var några av de ärenden som behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott, KLU, består av sju ledamöter och träffas en gång i månaden. Utskottet behandlar frågor om bland annat ledning, styrning och uppföljning av planeringsdirektiven. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Inget fortsatt kommunalt ägande av Najaden


Snart kommer Halmstads kommun inte längre att vara ägare till Najaden. Det blir konsekvensen om kommunfullmäktige följer utskottets förslag att avveckla kommunens ägande av det gamla skolfartyget.

I första hand vill utskottet att avvecklingen sker genom att Najaden säljs, i andra hand genom att fartyget skänks bort och i tredje hand genom att fartyget skrotas. Vem som eventuellt tar över ägandet, eller om fartyget skrotas ska vara klart innan utgången av 2013.

Bakgrunden till beslutet är att ägandet av Najaden är förknippat med höga underhållskostnader. Najaden har renoverats vid ett flertal tillfällen, senast genom ett arbetsmarknadsprojekt som kommunen genomför tillsammans med arbetsförmedlingen som bidrar med arbetskraft i form av arbetssökande i fas 3.

– Min bedömning är att Najaden kostar mer än vad som är försvarbart och även om arbetsmarknadsprojektet har varit lyckosamt så kan vi inte förlita oss på en fortsatt samfinansiering från staten via arbetsförmedlingen. Finns andra intressenter som vill driva fartyget vidare så ges de nu möjlighet till det, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Framtiden för fartyget har varit oviss länge på grund av det stora renoveringsbehovet och de kostnader som är förknippade med detta. I höstas beslutade därför kommunstyrelsen att möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna av ett fortsatt ägande av Najaden skulle utredas.

Försäljning av fastigheten Kirsten Munck möjliggör utbyggnad av museum


Snart kommer fastigheten Kirsten Munck 1, belägen på Storgatan, med en länga mot Bastionsgatan och ett trevåningshus mot Hamngatan att säljas. Det är stiftelsen Hallands Länsmuseer som är ägare till fastigheten idag, men stiftelsen behöver pengar till att bygga ut och renovera museibyggnaden på Tollsgatan varför de nu vill sälja det gamla huset på Hamngatan.

Eftersom Halmstads och Varbergs kommuner tillsammans med Region Halland är stiftare till Hallands Länsmuseum behöver stiftelsen ha ett godkännande från alla de tre parterna innan fastigheten kan säljas. Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som beslutar om Halmstads kommun ska ge sitt godkännande till försäljningen.

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69