Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Halmstad. Utifrån den strävan pågår under våren flera projekt som en förlängning av höstens näringslivsutredning. Resultatet kommer att bli en utveckling av kommunens näringslivsarbete.
Kommunen ska skapa goda förutsättningar för att starta, etablera och driva företag efter devisen enkelt, snabbt, tydligt och rättsäkert. Det är utgångspunkten i den näringslivsutredningen som pågår i Halmstads kommun.

Under hösten genomfördes bland annat intervjuer för att kartlägga vilka behov som finns i utvecklingen av kommunens näringslivsarbete.I februari beslutade kommunstyrelsen om den fortsatta inriktningen för utredningen utifrån tre alternativ över hur frågorna kan organiseras på nämnds och bolagsnivå.

Oförändrad organisation - förbättrad arbetsformer


Beslutet utgår från att organisationen ska vara oförändrad men att arbetsformerna ska förbättras. Det innebär att Halmstads Näringslivs AB kommer att vara kvar som ett viktigt stöd för det lokala näringslivet och dess utveckling. Andra berörda förvaltningar som hanterar näringslivsfrågor kommer också att finnas kvar i nuvarande form och i utredningen ser man över hur uppdrag och samarbete mellan förvaltningar kan utvecklas.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal intentioner som ska utredas i sex olika delprojekt:

 • Tydligare vision för vilken typ av näringsliv som Halmstad ska ha.
 • Strategi för att locka företag att etablera sig i kommunen.
 • Bättre service till företagare genom rimliga handläggningstider i kommunens arbete och etablering av principen en väg in/ut.
 • Riktlinjer för service och bemötande av företagen.
 • Ständig dialog kommun — företag för att skapa goda förutsättningar för tillväxt.
 • Bättre dialog mellan kommunen, handelns företrädare och fastighetsägarna för att utveckla handeln.
 • Utveckling av Halmstads innovativa miljöer tillsammans med Science Park och Högskolan.
 • Fördjupade kontakter mellan skola, arbetsliv och arbetsmarknadens aktörer.
 • Koppling mellan näringslivets och arbetsmarknadens utveckling.
 • Etablering av en sammanhållande funktion för arbetsmarknadsrelaterade kontakter mellan kommunen inklusive skolorna och näringslivet.
 • Samarbete med Region Halland och andra regionala organ för att åstadkomma bästa gemensamma nytta.
 
Parallellt med arbetet utreds även hur kommunens marknadsföring och kommunikation kan utvecklas och samordnas.

Resultaten av projekten kommer att redovisas för kommunstyrelsen 29 maj. Före sommaren beräknas nödvändiga beslut tas för att kunna påbörja genomföring av förändringar under hösten.