Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nästa år kommer det bland annat att göras investeringar i utbyggnad av cykelbanor och nya förskoleavdelningar. Det framgår av det planeringsdirektiv med budget som efter gårdagens fullmäktigedebatt antogs med siffrorna 37 mot 29.
Kommunfullmäktige antog på sitt sammanträde i går det budgetförslagPDF som lagts fram av Femklövern; bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade fram ett förslagPDF, som förlorade med röstsiffrorna 37 mot 29.

Nya förskoleavdelningar, cykelbanor och ökade livschanser för unga
Beslutet innebär att kommunfullmäktige slagit fast nästa års mål och budget för kommunens verksamheter samt en plan för prioriterade områden för år 2014- 2015. I planeringsdirektivet framgår bland annat att det kommer att byggas totalt 27 nya förskoleavdelningarfram till 2015 för att täcka upp de stora barnkullar som har fötts de senaste åren.

Utbyggnaden av kommunens cykelvägnät fortsätter också. Totalt finns tio miljoner kronor för år 2013 och 2014 och 15 miljoner kronor 2015 avsatta för ändamålet. Pengarna ska bland annat användas till att färdigställa resterande delar av superstråken, som binder samman tätortens bostadsområden med centrum och resecentrum. Superstråken ska enligt planen kunna vara färdiga 2014. Dessutom ska kommunen påbörja kompletteringen av huvudstråken i Halmstad.

Kommunfullmäktige gör även satsningar för att minska utanförskapet i kommunen och skapa förutsättningar för delaktighet och trygghet för Halmstadborna. Dels görs en satsning på att projektet Clavis, dels avsätts pengar till arbetet med att motverka hemlöshet. Båda verksamheterna får en miljon kronor om året i ökade anslag.

Satsningen på "Ökade livschanser för unga" fördubblas Totalt 16 miljoner kronor per år de närmaste två åren och åtta miljoner 2015. Pengarna ska gå till insatser som motverkar arbetslöshet och som bidrar till etablering på arbetsmarknaden.

Verksamhetsplaner och internbudgetar


Nu påbörjar nämnder/styrelser och verksamheter arbetet med att planera för vad som ska genomföras under nästa år utifrån riktlinjerna i planeringsdirektiv med budget. Alla nämnder/styrelser kommer under hösten att ta fram och besluta om en verksamhetsplan för den egna verksamheten.

I verksamhetsplanen redogörs för internbudgeten för den egna nämnden/styrelsen, de mål som nämnden/styrelsen beslutar att verksamheten ska uppnå och vilka insatser som ska genomföras för att uppnå såväl kommunfullmäktiges som verksamhetens egna mål.

För mer information kontakta:


Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, 073-097 58 00, carlfredrik.graf@halmstad.se