Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Investeringar i utbyggnad av cykelbanor och nya förskoleavdelningar är två av förslagen i Femklöverns förslag till planeringsdirektiv med budget som presenterades i dag. I sitt förslag har Femklövern dessutom tagit hänsyn till att skatteunderlagstillväxten kommer att vara lägre, men fortsatt positiv framöver och att reform-/investeringsutrymmet därmed är begränsat.
– Vi tar ett fortsatt ekonomiskt ansvar i ett svårt ekonomiskt läge och säkerställer en god ekonomiskt hushållning för kommande generationer, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Årets budgetförslag från Femklövern; bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, präglas av den osäkra ekonomiska utveckling som är en konsekvens av det finansiella läget i framförallt Sydeuropa och som leder till ett minskat reform- och investeringsutrymme.

Det finansiella läget till trots gör Femklövern stora satsningar på infrastruktur; cykelbanor, ut- och ombyggnad av befintliga vägar samt på fortsatt utveckling av kommunens resecentrum. Förutom detta ryms även satsningar på höjd matkvalitet i grundskolan, utökade föreningsbidrag, fortsatt satsning på projektet Clavis, samt en fördubbling av satsningen på projektet "Ökade livschanser för unga" som syftar till att motverka ungdomsarbetslösheten i kommunen.

27 nya förskoleavdelningar och bättre matkvalitet


Ett av Femklöverns mål när det gäller barnen och deras utbildning rör barngrupperna i förskolan som Femklövern dels vill ska utgå ifrån barnens behov och dels inte ska överstiga 17,5 barn i snitt över kommunen. Därför avsätter Femklövern medel för att det fram till 2015 ska vara möjligt att bygga 27 nya förskoleavdelningar.

– De senaste åren har barnkullarna varit väldigt stora. För att kunna möta den ökande efterfrågan med bibehållen eller förbättrad kvalitet gör vi stora investeringar i nya förskoleavdelningar. Det är viktigt att barnen får en lugn och trygg tillvaro som lägger grunden för ett livslångt lärande, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

Femklövern fortsätter också och utökar sin satsning på matglädje i grundskolan och avsätter 1,3 miljoner kronor på att höja portionspriset. Därutöver gör Femklövern satsningar på att öka datortätheten i skolan och avsätter nästan 29 miljoner på tre år. En satsning som delvis bygger på att skolorna själva avsätter resurser för att ta del av pengarna.

– Modern pedagogik bygger på modern teknik i undervisningen. En satsning som ger pedagogerna en modernare arbetsplats och eleverna en högre IKT-kompetens för att möta morgondagens arbetsmarknad. Att skolan kan tillhandaha?lla datorer är dessutom en fråga om lika förutsättningar, eftersom resurssvaga grupper annars riskerar att hamna i så kallat digitalt utanförskap, säger kommunråd Henrik Oretorp (C).

Cykelplanen ska förverkligas


Femklövern föreslår också satsningar på att fortsätta utbyggnaden av kommunens cykelvägnät och anslår tio miljoner kronor om året 2013 och 2014 och 15 miljoner kronor 2015. Pengarna ska gå bland annat gå till att komplettera resterande delar av superstråken, som binder samman tätortens bostadsområden med centrum och resecentrum. Superstråken ska enligt Femklöverns plan kunna vara färdiga 2014. Dessutom ska pengarna användas till att påbörja kompletteringen av huvudstråken i Halmstad.

– Cykeln och kollektivtrafiken måste kunna konkurrera med bilen om att vara de primära sätten att ta sig fram. Vi fortsätter därför satsningarna på att bygga ut kommunens cykelvägnät. Vår ambition är att successivt trafiksäkra allt fler passager med bilvägar längs superstråken och huvudstråken, säger Tove Bergman Miljöpartiets gruppledare.

Satsningar på social hållbarhet


Femklövern gör också ett antal satsningar i syfte att minska utanförskapet och skapa förutsättningar för delaktighet och trygghet för kommunens medborgare. Dels gör Femklövern en satsning på att projektet Clavis och dels avsätter de pengar till arbetet med att motverka hemlöshet. Båda verksamheterna får en miljon kronor om året i ökade anslag.

Dessutom fördubblar Femklövern sin satsning på "Ökade livschanser för unga". Totalt är satsningen på 16 miljoner kronor per år de närmaste två åren och åtta miljoner 2015. Pengarna ska gå till insatser som motverkar arbetslöshet och som bidrar till etablering på arbetsmarknaden. Femklövern vill också att insatserna bedrivs i bred samverkan mellan kommunen, statliga myndigheter, företag och föreningar eller organisationer.

– Det är väldigt angeläget att kommunen arbetar på bred front med att öka ungdomars livschanser och minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill dessutom att särskilt fokus ska läggas på grupper som av olika anledningar har svårt att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden, säger Anna-Lena Cumtell gruppledare för Kristdemokraterna.

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordf., Carl Fredrik Graf (M), 073-097 58 00, carlfredrik.graf@halmstad.se
Kommunråd, Suzanne Åkerlund (FP), 070-604 57 50 suzanne.akerlund@halmstad.se
Kommunråd, Henrik Oretorp (C), 070-334 75 13, henrik.oretorp@halmstad.se
Gruppledare, Tove Bergman (MP), 035- 21 58 16, tove.bergman@halmstad.se
Gruppledare, Anna Lena Cumtell (KD), 035- 326 30, anna-lena.cumtell@halmstad.se