Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
På fullmäktiges möte i maj behandlas bland annat bolagens årsredovisning för förra året och beslut tas om detaljplanen som ger möjlighet till utbyggnad av Karlstorps befintliga campingverksamhet.
Tisdagen 22 maj, kl 19, sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset.  Allmänheten är välkommen att lyssna. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare. Du har även möjlighet att under kommunfullmäktiges möte lyssna via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet inleds med:

  1. Allmänhetens fråga
  2. Ledamöternas fråga   

Dagordning


1) Val av justerare
2) Kommunala bolag - Årsredovisningar 2011
3) Interpellation om arbetssituationen inom hemvårdsnämndens verksamhetsområde — Besvaras
4) Detaljplan för Karlstorps Camping, Tylösand 2:1-Beslut om antagande
5) Beräkningsmodell för reglering av tomträtter
6) Motion - Skapa fler arbetstillfällen för ungdomar i Halmstads kommun
7) Utökning av användningsområdet gällande energiinstallationsbidraget
8) Ändrade rutiner i sammanträdesadministrationen
9) Science Park Halmstad - Halmstads kommun styrelseengagemang
10) Valärende
11) Anmälningsärenden

Ställ din fråga


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Den som önskar ytterligare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 09.00-11.30 samt 13.00-16.00.