Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
På fullmäktiges möte i april behandlas bland annat kommunens årsredovisning för förra året. Beslut kommer bland annat att tas om förslaget till ett nytt höghus i Nyhems centrum, nya lägenheter vid Vallås äldreboende och markanvisningsavtal i södra Sofieberg för hyreslägenheter.
Tisdagen 24 april, kl 18, sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset.  Allmänheten är välkommen att lyssna. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare. Du har även möjlighet att under kommunfullmäktiges möte lyssna via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet inleds med:

  1. Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats
  2. Allmänhetens fråga
  3. Ledamöternas fråga   

Dagordning


1) Val av justerare
2) Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
3) Årsredovisning 2011
4) Resecentrum
5) Detaljplan för Giganten5 mfl, Nyhem
6) Detaljplan för Volontären 1 och 4
7) Markanvisning till HFAB inom Sofieberg
8) Förvärv av Flygaren 4
9) Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda
10) Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige
11) Upplåning Halmstads Rådhus AB
12) Revidering av taxan för den kommunala livsmedelskontrollen
13) Valärende
14) Anmälningsärenden

Årsredovisning för 2011 länk till annan webbplatsfinns tillgänglig för allmänheten på kansliet Rådhuset.

Ställ din fråga


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Den som önskar ytterligare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 09.00-11.30 samt 13.00-16.00.