Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kategorinyheter för RSS-export

Bygga, bo & miljö

 • Halmstad planerar för 150 000 invånare
  Halmstad är en kommun som växer med siktet inställt på 150 000 invånare till år 2050. Med en ökad tillväxt blir även utmaningarna större, vi måste växa smart och hållbart. Just nu pågår arbetet med en reviderad översiktsplan, en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad samt en centrumplan för de centrala delarna av staden – allt för att forma framtidens Halmstad. 

 • Jakob Granit inledningstalar på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp
  Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp 2019 på Hotel Tylösand utanför Halmstad. Hans föredrag handlar om begreppet Source2Sea, ett synsätt som används för att få helhetsperspektiv på vattenarbetet. Särskilt viktigt är att arbeta strategiskt och långsiktigt med vattenresursfrågorna, inte minst i skenet av de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder.
 • Varning för dörrknackare som vill kontrollera brandskydd
  Halmstads kommun varnar för att släppa in personer som knackar dörr, utger sig för att vara från räddningstjänsten och vill kontrollera brandskyddet i din bostad.
 • 2019 års miljöalmanacka är här
  Mellan jul- och nyårshelgen kommer 2019 års miljöalmanacka i din brevlåda.
 • Programmet till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp spikat
  Vatten Avlopp Kretslopp, den årliga och nationella
  mötesplatsen för personer som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp, går av stapeln i Halmstad den 13–14 mars 2019. Nu har konferensprogrammet offentliggjorts.

 • Varning för ventilationsbedragare
  Kommunen går ut med en varning om att inte boka tid eller släppa in någon som vill komma och kontrollera ventilationen i ditt hus eller din lägenhet.
 • Strandskogen kostar 15 miljoner att återställa
  Tidigare i år fälldes olovligen ett stort antal träd i strandskogen i Tylösand. Enligt en oberoende utredning skulle det kosta drygt 15 miljoner kronor att återställa miljön. Värderingen ligger i dagsläget till grund för kommunens kommande skadeståndsanspråk.
 • Avgiften för tomträtt höjs för många
  småhusägare

  I år är det ovanligt många tomträttsavtal som ska skrivas om, vilket
  kan innebära ökade boendekostnader för de villaägare som berörs.
  Beräkningsmodellen för en tomträtt baseras på markens taxeringsvärde, vilket kan ha ökat rejält sedan avtalet skrevs om senast.

 • Kommunen erbjuder betesmark till lantbruken
  Den foderbrist som uppstod i samband med den varma sommaren gjorde att Halmstads kommun upplät ytor åt lantbrukare. När arbetet nu summeras blev resultatet att ett 20-tal intressenter hörde av sig och sammanlagt tolv avtal skrevs.
 • Nytt sotarföretag i Halmstads kommun
  Nu är kommunens upphandling gällande sotning och brandskyddskontroll klar. Från och med den första januari 2019 är det företaget GÖSAB sotning som ansvarar för verksamheten i Halmstads kommun och i samband med det startar de upp en filial med lokala sotare.

Barn & utbildning

Miljö & Energi

Näringsliv & Arbete

 • Halmstads Kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet
  Nu har startskottet gått för Halmstads kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Sex kommuner deltar och för att få vara med krävs att näringslivsfrågorna är högt prioriterade. Både tjänstpersoner och politiker ska få utbildning via programmet som pågår under 2019.

 • Halmstads företagsklimat ska bli ännu bättre
  Halmstads kommun klättrade fem placeringar på Svenskt Näringslivs kommunrakning av företagsklimatet och är nu på plats 98 av 290. Kommunen är mitt i ett större utvecklingsarbete för att tillsammans med näringslivet lyfta Halmstad som en attraktiv plats för företag att etablera sig och växa.
 • Är du nyfiken på att starta eget företag?
  Boka in dig på Entreprenörskolan med start 11/9. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuder sju innehållsrika kvällar för dig som nyligen har startat, funderar på eller står inför att starta företag.
 • Halmstad överträffar målet för Nöjd kund index 2017
  I början av maj presenterades 2017 års sammantagna resultat av SKL:s löpande kvalitetsmätning Insikt som Halmstads kommun deltar i. Siffrorna överträffar politikens mål och inom såväl myndighets- som serviceområdena ligger betygen på väl godkänt.  
 • Halmstad klättrar i SKL:s undersökning kring företagsklimat
  Företagen i kommunen ger Halmstads kommun allt bättre betyg för servicen kring myndighetsärenden. Sedan mätningen 2012 har Halmstad klättrat från 160:e plats till 2017 års ranking på 51:a plats.
 • Färre bygglov krävs i de nya riktlinjerna för uteserveringar
  Flertalet åtgärder, bland annat staket och parasoller, blir bygglovsbefriade och staketen får vara högre än tidigare på stadens uteserveringar. Det är några av nyheterna i de nya riktlinjer för uteserveringar som Halmstads kommun tagit fram.
  – Riktlinjerna verkar för en öppen, inbjudande och livlig miljö. Vi vill jobba för en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

 • Välkommen till nätverksforum om kommunens upphandlingar!
  Den 8 februari arrangerar Halmstads kommun en nätverksträff om upphandling, tillsammans med HEM och HFAB.

Omsorg & Stöd

Trafik & infrastruktur

Uppleva & Göra

Kommun & politik