Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kategorinyheter för RSS-export

Bygga, bo & miljö

Barn & utbildning

Miljö & Energi

Näringsliv & Arbete

 • Prao stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv
  Första läsåret med obligatorisk prao för eleverna i grundskolans årskurs 8 går mot sitt slut. Engagemanget bland eleverna, näringslivet i Halmstad, Halmstads kommuns skolor och andra verksamheter har varit stort. För att uppmärksamma arbetsgivare som bemöter och handleder eleverna på ett professionellt sätt har vi infört utmärkelsen ”Årets bästa praoplats”. Första arbetsgivare som tilldelas utmärkelsen är - ICA Maxi Flygstaden!
 • Företagsbesök på Charkuterifabriken - för Sveriges bästa företagsklimat
  KTHU´s strategiska företagsbesök gick den 21 maj 2019 till livsmedelsbranschen och Charkuterifabriken i Halmstad.
 • Marknadsför din kommun och främja integrationen!
  Många människor flyttar hit och gör Sverige lite bättre. Hylla en företagare med utländsk bakgrund. Nominera dig själv eller någon du tycker är värd att uppmärksammas.
 • Företag sprunget ur Högskolan i Halmstad hade en av 20 bästa affärsidéerna
  VectorizeMove har utsetts till ett av landets 20 bästa affärsidéer av Venture Cup. Företagets grundare, Siddhartha Khandelwal, disputerade vid Högskolan i Halmstad i mars i år. Det är hans forskningsresultat som ligger till grund för affärsidén där rörelseanalys kan avslöja hälsoproblem hos både människor och hästar.
 • Företagsbesök på Höganäs AB - för Sveriges bästa företagsklimat
  Hållbarhetsfrågorna stod i fokus när kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet besökte Höganäs AB i Halmstad.
 • Halmstads första näringslivsforum- för Sveriges bästa företagsklimat
  Näringslivsrådets första näringslivsforum samlade ett trettiotal representanter från näringslivet och kommunen. Med stort engagemang fördjupade deltagarna sig i en dialog kring en strategi för tillväxt i Halmstad. Slutsatserna från dagen är ett underlag i arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi - en viktig förutsättning för att kunna skapa Sveriges bästa företagsklimat.
 • Företagsbesök på GN Transport - för Sveriges bästa företagsklimat
  Vad är viktigt för transport- och logistikbranschen i Halmstad för att vi ska nå målet Sveriges bästa företagsklimat? Det var frågan för dagen då politikerna i KTHU träffade branschföreträdare på företagsbesök hos GN transport.
 • Andersbergs hemstjänst årets bästa arbetsplats i Halmstads kommun
  Kommunstyrelsen har utsett Andersbergs hemtjänst till Årets bästa arbetsplats i Halmstads kommun. Ella Kardemark, ordförande i Personal- och ledningsutskottet var ute på plats för att överraska och gratulera dem.
 • Strategiska företagsbesök - för Sveriges bästa företagsklimat
  Hur kan vi skapa arbetstillfällen till personer långt från arbetsmarknaden? Ett av svaren heter arbetsintegrerande socialt företag och representanterna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet besökte ett av dem; Det Goda Livet i Halmstad och dess verksamhet Café Välkommen på Andersberg.
 • Halmstad har fått ett näringslivsråd - för Sveriges bästa företagsklimat
  Hur ser Halmstads förutsättningar för tillväxt ut? Vad ska prioriteras i arbetet framåt? Det är exempel på frågor som togs upp när det nyinrättade näringslivsrådet hade sitt första möte. Rådet ska diskutera strategiska frågor som har betydelse för näringslivet och vara en arena för kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse. Näringslivsrådet är viktigt i kommunens arbete för att nå målet - Sveriges bästa företagsklimat.

Omsorg & Stöd

 • Utskick om e-faktura till alla hemvårdsförvaltningens kunder
  Under vecka 28 2019 får alla hemvårdsförvaltningens kunder hem information om fördelarna med att använda e-faktura.
 • Fler deltagare och aktiviteter när stadsbondgården utvecklas
  Smådjur som deltagarna kan sköta om och en satsning på trädgården. När stadsbondgården utvecklas får fler deltagare möjlighet att arbetsträna och utbudet av aktiviteter för besökarna breddas.
 • Verktygslåda för att möta död och sorg genom konst
  Död och sorg är något som vi alla möter och upplever. Ändå är det sällan ett naturligt samtalsämne. Vad händer när barn och äldre träffas för att prata om det? Kan konstnärligt skapande vara ett sätt att tillsammans närma sig frågor som är både abstrakta och svåra på ett mer lättsamt och lekfullt sätt? En projektgrupp i Halmstad har testat och delar nu med sig av sina erfarenheter via en ”verktygslåda” som presenteras den 20 maj.
 • Nu blir det enklare att fastställa avgifter inom äldreomsorgen
  I mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att modernisera taxan för hur avgifter inom äldreomsorg och hemtjänst räknas ut och fastställs. Beslutet innebär även att hemvårdsnämnden får mandat att justera avgifterna årligen enligt de principer som fullmäktige fattat beslut om. Beslutet gynnar framförallt kunder till hemvårdsförvaltningen som får kännedom om de nya avgifterna tidigare.
 • E-handel planeras att införas i hemtjänsten
  Hemvårdsnämnden har beslutat att ersätta inköp av dagligvaror i butik för hemtjänstkunder i Halmstad. Införandet planeras att ske successivt med start i ett par pilotområden.
 • Bräcke Diakoni har startat sin verksamhet Halmstad
  Sedan månadsskiftet drivs 16 av kommunens gruppbostäder av en icke vinstdrivande organisation, Bräcke Diakoni.

 • Resultatet från invånardialogen om trygghet vid vård i hemmet
  Allt fler patienter får avancerad vård i hemmet. När vård ges i hemmet blir det ofta under lång tid och vårdrelationerna blir ofta mer personliga. Trygghet är ett grundläggande behov hos människor. Den 14 november 2018 arrangeras en invånardialog på ämnet med syfte att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som krävs för att man ska känna sig trygg med att vårdas hemma.
 • Inkomstförfrågan för 2019 har skickats till alla kunder med hemvård
  Under vecka 4 kommer alla kunder med beviljade hemvårdsinsatser att få hem ett brev innehållandes en inkomstförfrågan för 2019 och information om avgifter för 2019.
 • Kommunen och polisen fortsätter arbetet för ökad trygghet i staden
  Inför 2019 uppdaterar Halmstads kommun och polisen medborgarlöftet, som sammanfattar det gemensamma arbetet för att invånare i Halmstad ska känna sig tryggare och att minska brottsligheten. Du kan bidra genom att svara på ett antal frågor.
 • Mildrade åtgärder vid socialnämndens möte
  IngressVi torsdagens sammanträde med socialnämnden antogs internbudgeten för verksamheten. Det beslutades om ett antal förändringar i det ursprungliga tjänstemannaförslaget.

Trafik & infrastruktur

 • Ombyggnad av cirkulationsplats vid Slottsjordsvägen och Flygaregatan
  Måndagen den 19 augusti påbörjar Halmstads kommun en ombyggnation av cirkulationsplatsen vid Slottsjordsvägen och Flygaregatan för att höja trafiksäkerheten i området. Arbetet beräknas bli klart i november.
 • Nu byts Gamletullsbron ut
  Mellan den 5 augusti och den 15 november sker bytet av Gamletullsbron. Under denna tid är bron avstängd för trafik. Det kommer även att bli tillfälliga vägavstängningar i samband med arbetet.
 • Halmstads kommun vann tvisten mot Svensk sjöentreprenad
  En tvist mellan Halmstads kommun och företaget Svensk sjöentreprenad i Malmö AB har nu avgjorts av tingsrätten. Halmstads kommun fick rätt i tvisten om pålningsarbetet vid ”Fisketorget”.
 • Markering på cykelbana blev omtalad
  Uppmärksammade halmstadbor noterade att markeringen på en cykelbana vid Österskans indikerade felaktigt för vänstertrafik. Den leverantör som kommunen anlitar för vägmarkeringar gjorde fel och detta åtgärdades under fredagen.
 • Sjömacken har öppnat igen
  Onsdagen den 19 juni kunde sjömacken i Halmstad öppna igen. Renoveringen av sjömacken och bryggan har flutit på utan problem. "Det känns jättebra att vi klarade av vår målsättning att öppna till midsommarhelgen", säger teknik- och fritidsnämndens ordförande Håkan Björklund (C).
 • Sjömacken öppnar till midsommar
  Halmstads sjömack ska renoveras och öppnas igen. Går allt enligt planerna kommer de första båtarna att kunna tankas där redan till midsommarhelgen.
 • Två nya cykelleder
  Nu finns två nya skyltade cykelleder som slingrar sig runt i Halmstads tätort och passerar fina platser med skön natur längs vägen.
 • Digitala boendeparkeringstillstånd i Halmstads kommun
  Enklare, snabbare och bättre för miljön. Halmstads kommun har infört digitala boendeparkeringstillstånd.
 • Gamletullsbron tillfälligt avstängd under Valborgsfirande
  Precis som förra året kommer Gamletullsbron att stängas tillfälligt i samband med Valborgsfirandet kring Nissan den 30 april.
 • Nya Gamletullsbron planeras stå färdig i november
  Halmstads kommun har utsett entreprenör för bygget av nya Gamletullsbron. Det blir företaget Jonab som får uppdraget att ersätta den brandskadade bron. Bygget planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november.

Uppleva & Göra

 • Nolltrefem fyller 10 år
  Nu är det dags att fira en viktig födelsedag – Halmstads kulturhus för unga fyller 10 år! Den 12 september 2009 öppnades dörrarna och mycket har hänt sen dess. Under en vecka i september kan alla uppleva Nolltrefem i dess stiligaste kostym då kvällarna fylls av olika kulturinslag. Firandet pågår 10–15 september.
 • Upphandling av hybridgräsplan avbryts
  Halmstads kommun har avbrutit upphandlingen av en hybridgräsplan på Örjans vall. Det enda anbud som har kommit in överskrider budgeten med drygt fyra miljoner kronor. Nu ska upphandlingen utvärderas, därefter tas beslut om hur och när en ny upphandling kan göras.
 • Getingebadet stängt den 14, 15 och 16 augusti
  Getingebadet är stängt onsdagen den 14, 15 och 16 augusti på grund av tekniska problem.
 • Vissa fotbollsplaner avstängda på grund av torka
  Halmstads kommun har för närvarande stängt av vissa fotbollsplaner på grund av torka. Avstängningen är en försiktighetsåtgärd.
 • Getingebadet stängt onsdag 26 juni
  Getingebadet är stängt idag, onsdagen den 26 juni, på grund av tekniska problem. En cirkulationspump har gått sönder.
 • Fritt fram att bada vid Tylöbäck igen
  Nu är vattnet vid Tylöbäck fritt från bakterier. Halmstads kommuns avrådan från att bada där gäller inte längre.
 • Halmstads kommun avråder från bad vid Tylöbäck
  Badvattenprover som tagits vid Tylöbäck visar på otjänligt vatten. Halmstads kommun avråder därför från bad där tills vidare. Informationsskylt sätts upp vid badplatsen. Nya prov har tagits och analyseras inom kort.
 • Skadegörelse på Getingebadet - stängt
  Getingebadet har utsatts för skadegörelse. Fredagen den 14 juni fick utomhusbadet därför öppna två timmar senare än vanligt, klockan 12.00, efter att man hade städat. Badet fick sedan tyvärr också stänga tidigare, klockan 15.30, efter att man upptäckt fler glasskärvor på bassängbotten.
 • Henrik Dagård på Wall of fame i Halmstad Arena
  Torsdagen den 13 juni sattes ett nytt porträtt upp på Halmstad Arenas Wall of fame. Den före detta friidrottaren tillika EM-medaljören Henrik Dagård var själv på plats för att ta emot utmärkelsen.
 • Nu vaknar Österskans till liv igen
  Inför sommaren har Österskans fått nya planteringar och städats upp efter vintervilan. Nu finns även Daniel Sanjay på plats i det gamla bussterminalhuset. Han är ny projektledare och kontaktperson för föreningar och andra aktörer som vill använda platsen för evenemang, workshops, möten eller något helt annat.

Kommun & politik