Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kategorinyheter för RSS-export

Bygga, bo & miljö

Barn & utbildning

 • Två förskolebussar hyrs in
  Som en del av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan med målet att ”förskoleverksamheten ska hålla en högre kvalitet” beslutade barn- och ungdomsnämnden idag att hyra två förskolebussar. Nämnden beslutade även att sänka priset på pedagogiska måltider för personal inom förskola och skola.
 • Förändrade stadieindelningar på flera grundskolor
  Som en del av tidigare beslut om en ny skolorganisation för åren 2016-2030 beslutade barn- och ungdomsnämnden i dag att förändra stadieindelningen på Bäckagårdsskolan, Jutarumsskolan och Frösakullsskolan till F-6. Förändringen gäller från och med det läsår Ranagårdskolan är färdig, preliminärt 2021.
 • Vårdnadshavare väldigt nöjda med kommunens förskolor
  Strax över 95 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan.  Samtidigt är barn-gruppernas sammansättning och storlek områden som vårdnadshavarna är något mindre nöjda med. Detta är några av de saker som barn- och ungdomsförvaltningens enkät-undersökning riktad till vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg visar.
 • Rökutveckling på Kattegattgymnasiet
  Ett utrymme intill idrottshallen på Kattegattgymnasiet rökfylldes under torsdagsförmiddagen. Undervisningen återupptas som vanligt under fredagen igen. 
 • Gymnasieutbildning med anställning
  och lön

  Från och med hösten 2017 har du möjlighet att läsa industritekniskt program med inriktning svetsteknik som lärling. Kom till Getinge AB den 11 maj, så får du veta mer!
 • Välkommen till Sturefestivalen!
  Den 10 maj klockan 11-14 är det festival på Sturegymnasiet. Kom och lyssna på musik, upplev teater och dans, delta i utmaningar och tävlingar, och prova mat. Alla är varmt välkomna!
 • Omfördelning av elever till tillfälliga grundskolor
  Barn- och ungdomsnämnden beslutade på onsdagen att den tillfälliga skolan vid Sannarpsområdet ska användas till elever i årskurs 6-8 från Andersbergsskolan och Snöstorpsskolan samt att den tillfälliga skolan vid Kattegattsområdet ska användas till en del av eleverna i årskurs F-3 på Slottsjordsskolan.
 • Kritik från skolinspektionen kring vuxenutbildning och förskolor
  Skolinspektionen förelägger i två fall Halmstads kommun om vite på 1,2 miljoner kronor. Det gäller dels den kommunala vuxenutbildning, dels förskoleverksamheten inom kommunen. Inspektionerna genomfördes under våren 2016.
 • Verksamhet som vanligt efter brand på Östergårdsskolan
  Under onsdagen upptäcktes tre mindre brandhärdar under
  rökdetektorerna på Östergårdsskolan. Brandlarmet har under eftermiddagen funktionstestats och fungerar som det ska, och undervisningen på onsdagen påverkas inte.

 • Öppen förskola på Spenshult
  För att möta barnens behov av pedagogisk verksamhet på Spenshults asylboende beslutade i dag barn- och ungdomsnämnden att starta en öppen förskola på boendet. 

Miljö & Energi

Näringsliv & Arbete

 • Fler möjligheter för foodtrucks och matförsäljning
  Halmstads kommun har nu sett över reglerna för foodtrucks och annan försäljning av mat i centrala Halmstad. Beslutet innebär tydligare riktlinjer för befintliga och nya näringsidkare med möjligheter till fler platser för streetfood-verksamheter i centrum.

Omsorg & Stöd

 • Ansök om fondmedel
  Nu kan du ansöka om fondmedel ur de donationsfonder som både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen delar ut.
 • Rapport: Framtidens boende för äldre – vad vill Halmstadborna ha?
  Våren 2016 genomförde Halmstads kommun fem invånardialoger om framtidens boende för äldre. En av de viktigaste punkterna som invånarna framförde var önskan om ett mellanboende. En arbetsgrupp bildades i december 2016 för att klargöra vad ett mellanboende är. Detta arbete har nu resulterat i en rapport där ett önskat läge kring hur mellanboende-formatet, Plusbostäder skulle kunna utformas i kommunen.
 • Nya avgifter för trygghetslarm
  En enig hemvårdsnämnd fattade på onsdagen beslut om en successiv höjning av avgifterna för trygghetslarm. 2018 höjs avgiften med 45 kronor per månad till en total månadsavgift på 269 kronor. Förändringen berör drygt 400 kunder som i dag inte når upp till maxtaxan.
 • Ny och mindre organisation kring ensamkommande barn
  Den förändrade flyktingsituationen gör att Halmstads kommun och socialförvaltningen nu anpassar sin organisation för ensamkommande. Antalet ensamkommande under 2016 var sju medan det var 300 under 2015
 • Omodern gruppbostad i Söndrum avvecklas
  Socialförvaltningen i Halmstad kommer under våren att avveckla en gruppbostad. Det handlar om bostaden på Entrévägen i Söndrum som inte uppfyller dagens krav på standard och boendekvalité.
  – Vi kommer att skapa bättre och moderna boendelösningar för våra brukare, säger Marie Langemark avdelningschef vid socialförvaltningen.
 • Daglig verksamhet Linden i Halmstad nominerade till GötaPriset
  Lindens bidrag, ”Humanitär hållbarhet” – värmeljus blir benprotes, har tillsammans med 32 andra projekt nominerats till GötaPriset, Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Projektet har under hård konkurrens valts ut bland 468 insända bidrag.
 • Socialnämnden skapar pott på en miljon kr för bidrag till "fritiden"
  Föreningarna har ansökt över en miljon kronor för att arrangera fritidsverksamhet för vuxna funktionsnedsatta och utvecklar nu den kommunala organisationen med ett fritidsnätverk för att bli ännu bättre med att nå ut med utbudet.
  För att möta det stora intresset skapar nämnden en pott på totalt en miljon kronor.

 • Flexiblare avlösning – en viktig slutsats efter invånardialog om framtidens anhörigstöd
  Hur ska framtidens stöd till anhörigvårdare vara? Det var frågan när hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen bjöd in till invånardialog om framtidens anhörigstöd den 21 november förra året. Den enskilt viktigaste frågan för de anhöriga är möjligheten till en flexiblare avlösning.
 • Framtidens vård

  År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter – och Halland ska ligga i framkant. På tisdagen samlades representanter från kommun, region, näringsliv och akademi för att ta del av kunskap om pågående arbete i kommunerna, ny lagstiftning samt teknikens möjligheter och begränsningar.

Trafik & infrastruktur

 • Gång- och cykelbron lyfts på plats – Laholmsvägen stängs av
  Halmstads resecentrum växer fram allt mer och nu är båda tornen för gång- och cykelbron på plats. Saknas gör bara själva bron! Den lyfts på plats måndagen den 5 juni. Det betyder att Laholmsvägen kommer att vara helt avstängd förbi byggarbetsplatsen från tidig morgon till eftermiddag/kväll.
 • Extrakostnad vid mobil betalning för parkering slopas
  Tidigare har operatörer tagit ut en avgift för mobila betalningar av parkering i Halmstads kommun. Från och med 1 juni gäller nya avtal med tre operatörer och då slopas den extra avgiften.
 • Parkeringsautomater stänger för gamla mynt
  Kommunens parkeringsautomater kommer att byggas om för att inte längre ta emot de gamla mynten, förutom 10-kronan som kommer att vara kvar. Arbetet med att anpassa automaterna kommer att ske etappvis och starta i början av maj.
 • Halmstads resecentrum – en lägesrapport
  Halmstads resecentrum växer fram allt mer och arbetet flyter på enligt tidsplan. De två tornen för gång- och cykelbron görs klara, liksom gång- och cykelvägen och slänterna på norra sidan.
 • Halmstads kommun öppnar cykelbibliotek
  Som ett led i att öka antalet hållbara resor och därmed minska koldioxidutsläppen öppnar nu Halmstads kommun ett cykelbibliotek. Den 15 februari är det invigning och första uthyrningen sker från den 23 februari.

Uppleva & Göra

 • Det blir ett nytt hus för kulturen i Halmstad
  Nu förverkligas mångas dröm om ett hus för musik, dans och kultur i alla dess former. I och med att kommunfullmäktige antog nya budgeten i tisdags togs också beslutet att hyra lokaler i före detta HP-huset på Söder, där det redan är klart att kulturskolan ska flytta in. De nya lokalerna ska inrymma produktions- och repetitionslokaler, konsertsal med mera.
 • Julia Westerberg får Lars Johanssons stipendium
  Årets mottagare av Lars Johanssons stipendium heter Julia Westerberg. Julia, född 1992, arbetar med textila teckningar som görs för att bredda den lesbiska representationen utifrån vardagens motivbilder.
 • Gå, cykla eller åk kollektivt till Tall Ships Races
  Helgen vecka 26 (30 juni–3 juli) händer det mycket kul i Halmstad: det är Tall Ships Races, triathlontävling och HBK har hemmamatch. Detta innebär många besökare, en del avstängda vägar och att det kommer att vara allmänt klurigt att ta sig fram i trafiken med bil.
 • Bra badvatten i Gullbranna, Frösakull och Tylöbäck - besked efter nya provtagningar
  Provtagning för badplatserna Gullbranna, Tylöbäck och Frösakull First camp visar nu att vattnet är tjänliga med bra badvattenkvalitet.
 • Elitsatsning i kombination med studier i Halmstad tack vare unik samverkan
  Högskolan i Halmstad bedriver sedan 2009 utbildning inom området Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Nu startar ett unikt samarbete för att ge elitsatsande golfspelare utökade möjligheter till utbildning och professionella träningsmöjligheter i Halmstad.
 • Årets Kulturlax och kulturstipendiater utsedda
  Anders Bergenek och Tore Christiansson får Kulturlaxen för ”Vår historiska stad”. Detta beslutades på kulturnämndens möte under onsdagen. Halmstads kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas saxofonisten Hugo Ulfsson och operasångerskan Therese Andersson. Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Hallandsgården 6 juni.
 • Frukost för kulturskapare den 2 juni
  Två gånger om året bjuder kulturförvaltningen in kommunens kulturskapare till en nätverksfrukost. Det började som ett experiment, men har kommit att bli en efterlängtad mötesplats. På fredag är det dags igen.
 • Tak för antal besökare införs på Simstadion Brottet
  Från och med den 5 juni införs en maxgräns på antalet besökare på Simstadion Brottet. Detta för att säkra tryggheten, badsäkerheten och vattenkvaliteten.
 • Premiär för Slottsparkens utegym 
  Idag var det premiär på det ”intelligenta utegymmet” i Slottsparken. Med helt nya slags träningsmaskiner, skyltar med tydliga instruktioner och en tidräkningsstolpe i mitten blir träningen både enklare, roligare och effektivare. Utegymmet är öppet dygnet runt och alla är välkomna.
 • Invigning av Fysiklekplatsen i Oskarström
  Med saft, bullar och kaffe bjuder Halmstads kommun in till invigning av den nya Fysiklekplatsen i Oskarström fredagen den 26 maj klockan 13.00.

Kommun & politik