Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så undviker vi smitta – hygienrutiner, skyddsutrustning med mera

Vi följer alltid nationella riktlinjer och rekommendationer
Halmstads kommuns medarbetare inom vård och omsorg är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi har väl inarbetade rutiner och arbetar alltid enligt nationella riktlinjer för basal hygien. Med det menas handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner.

I arbetet med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 utgår vi från rutiner från Region Halland. Dessa är de samma över hela Halland och tas fram av regionen, som har ansvaret för rutiner för covid-19-arbetet i kommunernas hälso- och sjukvård samt omsorg (även för privata utförare). 

Vi använder alltid handsprit
Inom hemtjänsten använder vi handsprit när vi kommer till dig, och även när vi går.

Vi stannar hemma när vi inte är friska
Våra medarbetare följer strikt kravet att stanna hemma från arbetet vid minsta tecken på förkylning eller annan sjukdom.

Vi litar på att kunden varnar oss
För att undvika smittspridning litar vi på våra kunder – på att varje vård- och omsorgstagare ska ta sitt ansvar och slå larm till oss vid minsta tendens till sjukdom.

Om en kund har symptom
När vårdpersonal kommer till en kund som har symtom tar vi genast på skyddsutrustning. Inget arbete med misstänkt eller bekräftat smittad kund görs utan skyddsutrustning. Vi använder dessutom alltid skyddsutrustning vid tysta eller akuta larm där vi inte kan kommunicera med kunden.

Vi har skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning i Halmstads kommun och i övriga Halland. Behovet inventeras dagligen. All skyddsutrustning som används är godkänd. Vid misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta använder vi engångsrock eller engångsförkläde med korta eller långa armar, munskydd, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller visir.

Vi använder inte munskydd vid vård av friska
Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som finns för användning av skyddsutrustning. Dessa är baserade på tillgänglig kunskap om hur viruset sprids. Vi får många frågor om varför inte våra medarbetare använder munskydd i allt arbete med kunder men enligt Folkhälsomyndigheten behövs inte något munskydd så länge vi är friska.

Visir som extra skyddsåtgärd
Halmstads kommun använder från månadsskiftet maj-juni visir som extra skyddsutrustning i ansiktsnära omvårdnadsarbete. Detta sker sedan Folkhälsomyndigheten gjort ett tillägg i sina rekommendationer om möjligheten att använda munskydd eller visir som extra skyddsåtgärd. I Halland har Region Halland valt att rekommendera visir, något som Halmstads kommun följer.

Visiren ska användas när vårdpersonalen kommer tätt inpå kundens ansikte, exempelvis när de ger ögondroppar eller borstar tänder. Visiren ger då ett extra skydd och förhindrar ytterligare risken att en personal för smitta vidare.

Visiren ska dock ses som ett tillägg till övriga åtgärder; det allra viktigaste för att förhindra smittspridning är fortfarande att vårdpersonalen alltid stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom, alltid tillämpar regler för handhygien och följer skyddsrutiner.

Visiren kan återanvändas, risken för felaktig användning är mindre jämfört med munskydd och visiren möjliggör dessutom att vårdtagaren ser vårdpersonalens ansikten, vilket är en fördel fördel exempelvis vid vård av personer med demens.

Hygienpaket till alla med hemtjänst
För att säkra hygienen och hindra smittspridning hos våra hemtjänstkunder och medarbetare har hemvårdsförvaltningen nyligen lämnat ett hygienpaket med våtservetter, tvål och toalettrengöring och eventuellt städservetter till alla kunder.

Nyinflyttade på äldreboenden i karantän
För att förhindra smittspridning på äldreboenden ska alla som flyttar in vara symtomfria. Men även om de är symtomfria ska han eller hon vara i karantän de första 14 dagarna, det vill säga under covid-19:s inkubationstid. Genom karantänen skyddas både de som redan bor på boendet och den som flyttar in från smitta.

Under karantänen får de som är isolerade extra stöd och samtal av personalen.