Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemtjänst, trygghetslarm och andra insatser

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta. De arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för detta.

Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk eller har symtom.

Prioritering kan komma att ske
Eftersom medarbetarna måste varit fullt friska i två dagar för att kunna gå till jobbet, har vi periodvis färre personer i tjänst. Därför kan vi behöva prioritera de viktigaste insatserna.

Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Det kan också innebära att vissa insatser genomförs på annat sätt, till exempel inköp och tillsyn. Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Vid behov av att planera om eller senarelägga insatser kommer det att göras en individuell bedömning och hemtjänsten eller utförare kontaktar dig.

Vi fokuserar på att ge kunderna vård och omsorg
Många äldre ber om utökad hjälp från äldrevårdens medarbetare för att klara olika uppgifter som anhöriga normalt brukar sköta. Dessvärre kan vi inte ta på oss fler arbetsuppgifter utöver bistånd som har beviljats. Våra arbetsuppgifter har blivit fler till följd av coronaviruset och vi prioriterar att tillfredsställa de äldres grundläggande behov av vård och omsorg.

Om du som har hemtjänst och andra insatser blir sjuk
Om du får symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, det vill säga feber, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller hosta vill vi be dig att genast meddela hemtjänsten/utföraren detta, innan de åker ut för ett planerat besök hos dig.

Personalen kommer därefter kontakta dig för att tillsammans hitta en lösning och upplägg av kommande insatser.

Kommunen arbetar tillsammans med hemsjukvården och Region Halland. Vi följer särskilda rutiner för att du som kund ska få en god vård och omsorg och är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och använder skyddsutrustning vid behov.

Hjälp med att handla
Om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar på fliken ”Hjälp till äldre via äldresupporten”.

Minimalt med smittade – coronateam behövs inte
I Halmstad finns det minimalt med smittade inom hemsjukvård och därför finns det i dagsläget ingen anledning att starta något speciellt team för vård av covid-19-smittade patienter. Beredskap finns dock för att starta ett team om antalet smittade inom hemtjänsten ökar.