Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Coronaviruset och covid-19

Halmstads kommun följer mycket aktivt utvecklingen kring coronaviruset och frågan har högsta prioritet i vår verksamhet. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen. 

Kommunen följer nationella och regionala myndigheters beslut. Det är av största vikt att vi inte gör egna tolkningar och avsteg som skapar ytterligare oro.

Vår krisorganisation, som är väl prövad och rustad, är aktiverad. Även krisledningsnämnden är aktiverad sedan 18 mars och har tagit övergripande och skyndsamma beslut. Alla förvaltningar arbetar med att anpassa verksamheten enligt kommunens pandemiplan och följer kommundirektörens beslut i stort (BIS).

Information in other languageslänk till annan webbplats

För anställda

Information till medarbetare hittar du på intranätetlänk till annan webbplats

Undvik smittspridning

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till den högstalänk till annan webbplats.

Tvätta händerna ofta och noga. Nys och hosta i armvecket.

Känner du dig sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Du som är över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Samlad information

Senaste uppdateringarna:

Information från myndigheter, teckenpråk och lättläst

 • Hantering av mat och livsmedel


 • Senaste informationen från myndigheter


 • Teckenspråkstolkad information och bildstöd


  Teckenspråkstolkad information om covid-19länk till annan webbplats (Krisinformation.se)En samtalskarta är ett hjälpmedel för tillgänglig kommunikation (även kallat pratkartor eller kommunikationskartor). De är till hjälp för målgrupper som behöver bildstöd i vardagskommunikationen.Ladda hem samtalskarta om corona från Riksförbundet DHBlänk till annan webbplats
  Exempel på bilder från materialet från DHB
 • Lättläst information


  Just nu sprids viruset corona
  över hela världen.
  Corona orsakar en sjukdom
  som heter covid-19.
  Sjukdomen kan vara farlig
  för äldre personer
  och för personer som redan är sjuka.
  Därför behöver alla hjälpas åt
  att minska risken
  för att corona sprids.
  Så här kan du hjälpa till:Tvätta händerna
  Tvätta händerna ofta och noggrant
  med tvål och vatten.
  Då minskar risken att smittas.
  Använd handsprit
  om du inte kan tvätta dig
  med tvål och vatten.
  Hosta och nys i armvecket!Stanna hemma
  om du känner dig sjuk
  Har du något av de här symtomen
  ska du hemma
  från skolan eller jobbet
  tills du är helt frisk
  och två dygn till.
  • Snuva
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med dina luftvägar
  • Feber
  Du ska också låta bli att gå till
  bibliotek eller andra platser
  där det är många människor.
  Skydda de äldre
  och de mest sårbara
  Undvik att besöka dina äldre anhöriga
  eller bekanta om de är på
  • sjukhus
  • äldreboenden
  • gruppboenden.
  Då minskar risken att smittan sprids
  till dem som riskerar att drabbas mest
  av coronaviruset.
  Förskola och skola
  Alla barn och elever som är friska
  kan gå till förskolan och skolan.
  Men har ditt barn
  något av de här symtomen
  ska ditt barn stanna hemma.
  • Snuva
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med luftvägar
  • Feber
  Ditt barn ska stanna hemma
  tills det är helt friskt
  och två dygn till.
  Blir ditt barn sjukt på förskolan
  eller skolan
  ska du hämta ditt barn direkt.
  Sprid inte falsk information
  Ibland när det händer viktiga saker
  börjar falska rykten att spridas.
  Hjälp till att hindra falska rykten.
  Tänk efter vem du har fått informationen av,
  och fundera över om det du har hört
  är sant.
  Så här jobbar Halmstads kommun
  Halmstads kommun följer
  Folkhälso-myndighetens
  råd om viruset corona.
  Vi arbetar även tillsammans
  med andra myndigheter
  och organisationer
  för att hindra att viruset sprids.

 • Vårdguiden 1177 och upplysningsnumret 113 13


  Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.På 1177.se finns vägledning och information om symtom och när du ska kontakta sjukvårdenlänk till annan webbplats

Förskola och grundskola

 • Grundskolor och förskolor håller fortsatt öppet


  I Halmstads kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att stängning av förskolor eller skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridning i samhället.Det handlar också om att värna våra barns och ungdomars rätt till utbildning. Men det handlar också om att värna andra viktiga samhällsfunktioner genom att vårdnadshavare kan lämna sina barn som vanligt.Om regeringen skulle fatta beslut om att stänga förskolor, skolor och fritidshem, ska förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet erbjudas barn och elever till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.Också barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl ska få möjlighet till förskola och fritids.
 • Endast sjuka barn ska stanna hemma


  Alla friska barn är välkomna till våra förskolor och skolor. Att hålla friska barn hemma på grund av oro innebär ogiltig frånvaro.Är ditt barn sjuk eller har förkylningssymptom som exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till förskolan eller skolan.Vi arbetar för att minska risken för smittspridning, vilket innebär att förskolan och skolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom, även lindriga.Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning av friska barn och elever ska stanna hemma från förskolan och skolan.
 • Om du som vuxen är sjuk


  Är ditt barn fullt frisk är hen välkommen till förskolan eller skolan. Är du som vårdnadshavare sjuk, eller har förkylningssymtom, vill vi inte att du lämnar eller hämtar inomhus på förskolan eller skolan. Kontakta ditt barns förskola eller skola för deras rutiner vid lämning och hämtning om du är sjuk.
 • Så minskar vi risken för smittspridning i skolan


  Skolorna i Halmstads kommun arbetar alltid förebyggande för att allmänt minska smittspridning – även då andra influensavirus är i omlopp.Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar både barn och personal att tvätta händerna med tvål och vatten ofta, hosta och nysa i armvecket och låta bli att röra ansiktet.Vi har rutiner och metoder för städning.
 • Om ditt barn är oroligt och inte vill gå till skolan


  Vi förstår att det finns stor oro och mycket frågor gällande coronaviruset. Det är viktigt att du lyssnar på ditt barn, ge saklig information och inte överför din egen oro. På krisinformaiton.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få konkreta tips och råd om hur du pratar med ditt barn. Du kan även prata med socialrådgivare i vår Familjechatt.
 • Idrott i skolan


  Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att idrottsundervisning ska genomföras och att aktiviteter som inkluderar närkontakt ska undvikas. Idrottsundervisning är en viktig del av skolundervisningen och vi mår alla bra av fysisk rörelse och motion.
 • Barn med pollenallergi och snuva


  Om du som vårdnadshavare känner igen ditt barns besvär och det hjälper med allergibehandling så är barnet välkommen till förskolan eller skolan. Men om besvären ändrar sig och börjar likna förkylningssymtom ska barnet stanna hemma.
 • Infektionskänsliga barn


  Är ditt barn infektionskänsligt, vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.
 • Inställda verksamheter: Prao, simundervisning och öppna förskolor


  För att säkra att det finns personal på plats ute i våra förskolor och skolor kommer följande förändringar att genomföras från den 23 mars:
  • Prao ställs in under vårterminen 2020
  • Grundskolans simundervisning utom för enskilda individer och grupper är inställd
  • Öppna förskolan på Andersberg och Vallås stängs tills vidare

 • Ingen sänkt avgift vid sjukdom


  I Halmstads kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt.
  Som vårdnadshavare får man ingen sänkt avgift för sin plats på förskolan om ens barn är hemma på grund av sjukdom eller förkylningssymptom.

 • Måltider i skolan


  Halmstads kommun följer Livsmedelsverkets rekommendationer.Barn, elever och personal i skola och kök ska vara friska och symtomfria när de är i skola, förskola eller på arbetet.Kall mat får serveras
  Vissa smittor kan spridas via kalla livsmedel och maträtter men dör vid upphettning. Då slutar man att servera kall mat. Det vi vet idag om Coronaviruset är att det sprids mellan personer och inte via maten. Därför serveras fortfarande kall mat och råkost.
  Avstånd mellan barnen
  Personal från skola och köket hjälps åt att hålla avstånd på elever och barn i köer. På en del skolor har man ändrat lunchschemat.
  Rutiner vid servering
  Måltidsservice har rutiner hur serveringen i restaurangerna ska hanteras vid smitta. Enligt Livsmedelsverket har det inte rapporterats smitta av Coronaviruset genom att man tar på ytor och föremål. Därför får eleverna lov att ta mat själva. Där det är möjligt hjälper kökspersonalen eller förskole- och skolpersonal till att lägga upp maten åt barnen.
  Som extra försiktighetsåtgärd byts uppläggningsbestick och smörknivar ofta, gärna efter varje klass. Köken använder små serveringsskålar och kantiner som fylls på efter hand. Man har mindre mängd knäckebröd, bröd och smörgåsmargarin framme åt gången.Allmänna rutiner i kommunens tillagningskök
 • Halmstads kulturskola


  Halmstads kulturskola håller öppet som vanligt.
  Är ditt barn friskt är hen välkommen att delta i aktiviteterna.
  Är ditt barn sjukt eller har förkylningssymptom som exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.Halmstads kulturskola tillämpar samma försiktighetsåtgärder som grundskolan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla evenemang är riskanalyserade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att ett stort antal evenemang är inställda.
 • Vårdnadshavare som blivit permitterade


  Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid på grund av permittering har fortsatt rätt till plats i förskola och fritidshem.Det är vårdnadshavarnas arbetstid och restid som styr barnets vistelsetid.Vårdnadshavare som blivit permitterad på deltid ska lämna in ett nytt schema med det nya omsorgsbehovet.Barn till vårdnadshavare som blivit permitterad på heltid erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Vistelsetiden beslutas i samråd med vårdnadshavaren.Barn till vårdnadshavare som blivit permitterade på heltid har inte rätt till plats i fritidshem.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 • Skollunch


  Skollunch i gymnasieskolan
  I Halmstad har vi valt att inte köpa lunch från lunchrestauranger till våra gymnasieelever. Det beror på flera olika saker. Mindre än hälften av våra gymnasieungdomar bor i närheten av en etablerad lunchrestaurang. De går i skolan enligt schema och har 30-40 minuters lunchuppehåll, så merparten av eleverna kommer att ha svårt att få tid att hämta mat. Därför skulle likställighetsprincipen äventyras. Åtgärden med distansundervisning vidtogs dessutom eftersom regeringen inte ville att gymnasieeleverna skulle resa till skolorna utan hålla sig hemma, och den rekommendationen vill vi gärna följa.

 • Student


  Studentfirandet är en viktig höjdpunkt för avgångseleverna i gymnasieskolan, men i dagsläget har kommunen inte fattat något beslut angående studenten utan avvaktar myndigheternas besked.Vi vet inte hur coronapandemin kommer att utveckla sig, vilket gör det svårt att planera saker långt i förväg. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar delar av skolans verksamhet på olika sätt. Kommunen avvaktar utvecklingen i samhället och myndigheternas besked.För mer information:
  Skolverketlänk till annan webbplats
  Krisinformation.selänk till annan webbplats

 • Arbetsplatsförlagt lärande, APL


  Elever inom Halmstads kommun gymnasieskolor och vuxenutbildning som har påbörjat arbetsplatsförlagt lärande, APL, kan tills vidare fortsätta på sin placering om det är förenligt med APL-samordnarens riktlinjer och beslut.
 • Utbildning på distans


  I enlighet med nationella rekommendationer kommer all kommunal gymnasieutbildning och vuxenutbildning att ske på distans från och med den 18 mars. Elever och studerande kommer att få sin utbildning, men inte på skolan.Tills vidare är dock individuella programmet på gymnasiesärskolan, och lärvux inom vuxenutbildningen undantagna från distansundervisning. Det beror på att tillsynen för dessa elever dagtid behöver säkerställas när de inte kan vara i skolan.
  För dig som studerar på vuxenutbildning
  Du kan fortsätta dina studier, men undervisningen sker nu på distans via digitala läromedel. Har du några frågor, prata med din lärare.
  Om du har ersättning från CSN och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet att betalas ut som vanligt.

Äldreomsorg

 • Måltider till äldre


  Halmstads kommun har beslutat att stänga alla restauranger på äldreboenden och äldrelägenheter. Detta för att minimera antal besök till äldreboenden och begränsa smittspridning av coronaviruset.Mat finns för avhämtning
  Du som är över 65 år och brukar äta i en seniorrestaurang, kan istället hämta dina förbeställda portionsrätter på anvisad plats vid restaurangerna. På Nyhems och Karl XI:s restauranger krävs ingen förbeställning för avhämtning av portionsrätter. För mer information, kontakta respektive restaurang.
  Bemanningen upprätthålls i tillagningsköken
  Köken inom äldreomsorgen kommer hela tiden att prioriteras för att du som kund ska få dina måltider. Även om personal blir sjukskriven så kommer det att finnas personal som kan laga mat till dig som bor på äldreboende eller får mat levererad hem till din bostad.
  Allmänna rutiner i kommunens tillagningskök
 • Stängda träffpunkter och inställda aktiviteter på äldreboende


  Alla aktiviteter på kommunens äldreboenden, äldrelägenheter och korttidsboende som är öppna för besökare är inställda tills vidare.Träffpunkterna Livbojen, Kvibille och Östergård är stängda tills vidare. Alla hjärtans hus håller öppet och har inrättat en äldresupport för de som behöver en medmänniska eller saknar närstående som kan hjälpa till med att handla eller beställa mat. Äldresupporten nås via 035-13 70 00.
 • Hemtjänst, trygghetslarm och andra insatser


  Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta. De arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för detta.Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk eller har symtom.Prioritering kan komma att ske
  Eftersom medarbetarna måste varit fullt friska i två dagar för att kunna gå till jobbet, har vi periodvis färre personer i tjänst. Därför kan vi behöva prioritera de viktigaste insatserna.
  Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Det kan också innebära att vissa insatser genomförs på annat sätt, till exempel inköp och tillsyn. Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.Vid behov av att planera om eller senarelägga insatser kommer det att göras en individuell bedömning och hemtjänsten eller utförare kontaktar dig.Om du som har hemtjänst och andra insatser blir sjuk
  Om du får symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, det vill säga feber, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller hosta vill vi be dig att genast meddela hemtjänsten/utföraren detta, innan de åker ut för ett planerat besök hos dig.
  Personalen kommer därefter kontakta dig för att tillsammans hitta en lösning och upplägg av kommande insatser.Kommunen arbetar tillsammans med hemsjukvården och Region Halland. Vi följer särskilda rutiner för att du som kund ska få en god vård och omsorg och är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och använder skyddsutrustning vid behov.Hjälp med att handla
  Om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar på fliken ”Hjälp till äldre”.

 • Om någon på ett boende blir smittad


  Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Halland tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
 • Hygienrutiner


  Inom vård och omsorg i Halmstads kommun arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal hygien. Våra medarbetare har inarbetade rutiner och är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.Region Halland, som ansvarar för att skapa rutiner för covid-19 till kommunernas hälso- och sjukvård och omsorg, har tagit fram en rutin hur man ska arbeta utifrån covid-19.Våra medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
 • Bemanning och hälsa hos personalen


  Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer. För att inte riskera att smitta patienter eller andra medarbetare ska den anställda känna sig fullt frisk för att vara på jobbet. Är medarbetaren inte fullt frisk ska hen vara hemma till dess att hen är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller oavsett om medarbetaren har varit utomlands eller inte.Bemanning
  Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.
  Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov av att planera om eller senarelägga insatser kommer det att göras i samråd med den enskilde.
 • Besöksförbud på äldreboende och dess restauranger


  Från och med 1 april är det besöksförbud på samtliga landets äldreboenden. Detta är ett beslut av regeringen för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet gäller särkilt boende och korttidsboenden.Sedan tidigare finns en stark rekommendation att inte besöka äldrelägenhetshus och andra riskgrupper som kan ha underliggande sjukdomar, till exempel vid gruppbostäder. Denna rekommendation gäller fortsatt.Restauranger, aktiviteter och träffpunkter
  Restaurangerna på äldreboenden är stängda för besökare. Aktiviteter på kommunens äldreboenden, äldrelägenheter och korttidsboende som är öppna för besökare är inställda. Träffpunkterna Livbojen, Kvibille och Östergård är stängda tills vidare.

 • Hjälp till äldre


  Kommunen får många frågor om hjälp till äldre med inköp, uttag av kontanter och så vidare. Vi är nu i ett läge där vi måste prioritera akuta vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen och hoppas på förståelse för detta.Vi ber dig som är äldre och i behov av hjälp med enklare ärenden att i första hand vända dig till friska anhöriga och närstående i din omgivning. I andra hand använda de tjänster som finns: Äldre personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt det är möjligt. Använd telefon, sociala medier, e-post eller andra digitala kanaler och be den som hjälper dig att lämna varor vid dörren.Äldresupport på Alla hjärtans hus
  Om du inte kan få hjälp av närstående eller har möjlighet att använda digitala tjänster och tjänsteföretag, kan du få hjälp via en nystartad äldresupport på Alla hjärtans hus i Halmstad.
  • Äldresupporten kan hjälpa till med inköp, beställning av receptfria läkemedel eller beställning och inköp av mat.
  • Du kan också kontakta äldresupporten om du känner oro för corona och behöver stöd från en medmänniska.

  Så här kontaktar du äldresupporten :
  • Ring Halmstads kommun på 035-13 70 00 och fråga efter äldresupporten, du blir då kopplad till rätt person. Äldresupporten är öppen under vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.

Företagare och näringsliv

 • Rådgivning, stöd och information


  Information från myndigheter
  På Verksamt.se, myndigheternas samlade webbplats för företagare, hittar du information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen med flera om insatser med anledning av coronavirusets spridning. Uppdateras löpande. Här finns även information på engelska.
  Verksamt.selänk till annan webbplats
  Regionalt stöd och rådgivning
  På regional nivå finns support att få när det gäller vägledning, riskanalys, ekonomifrågor, omställning med anledning av corona med mera. Fem kunniga aktörer som är proffs på att hjälpa små och medelstora företag har samlats under temat "Tillsammans för Halland" för att ge vägledning och rådgivning i ämnen som nationella stödpaket och andra åtgärder. Du kan också få råd om var du enklast får hjälp med frågor som "Hur varslar jag personal?" och "Hur gör jag för att skjuta upp skatten?".
  Tillsammans för Halland - läs om vad de fem aktörerna kan göra för diglänk till annan webbplats
  Information från Halmstads kommun
  Förutom informationen på denna webbsida skickar Halmstads kommun ut nyhetsbrev om insatser för företag och annan viktig information som rör krisen.
  Läs nyhetsbreven och prenumerera gärna!

 • Avgifter, fakturor och tillsyn


  Lättnader inom miljötillsyn och livsmedelskontroll samt alkolhol- och tobakstillsyn
  • Bygg- och miljöförvaltningen genomför inga tillsyner under april och maj i verksamheter som bedöms vara påverkade av covid-19. Detta för att inte ta företagens tid i anspråk i en svår tid. Tillsynen av dessa verksamheter skjuts istället fram i tiden.
  • För att underlätta ett företags likviditet kan du som företagare begära anstånd för betalning av avgifter. Det gäller sådana som är kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn, livsmedelskontroll samt alkohol- och tobakstillsyn. Anståndet kan ges för sex månader.
  • Bygg- och miljöförvaltningen förlänger betaltiden till sex månader för fakturor kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll samt alkohol- och tobakstillsyn. Beslutet gäller alla fakturor från och med 19 mars.
  Lättnader för markupplåtelse
  Kommunen ger nu anstånd i sex månader för betalning av fakturor för markupplåtelser, det vill säga när du hyr mark utomhus tillfälligt för till exempel uteserveringar, marknader och evenemang. Har du redan fått en faktura kan du söka anstånd med betalningen i efterhand.
  Kontakt
  Har du frågor om anstånd och förlängd betaltid på fakturor som gäller det ovanstående, kontakta Halmstad direkt:
  035‑13 70 00
  direkt@halmstad.se

 • Uteserveringar får öppna tidigare


  Kommunen har beslutat att tidigarelägga möjligheten att öppna uteserveringar från den 18 mars istället för, som tidigare, den 1 april.Har du frågor om uteserveringar eller serveringstillstånd, kontakta Halmstad direkt:
  035‑13 70 00
  direkt@halmstad.se

 • Skyltning utanför butiker behöver inga tillstånd


  Under 2020 behövs inga tillstånd från kommunen för så kallad butiksexponering med placering i direkt anslutning till verksamhetens fasad. Detta gäller till exempel skyltbord, varuställ och liknande.Kontakt
  Har du frågor om skyltning utanför butik, kontakta Halmstad direkt:
  035‑13 70 00
  direkt@halmstad.se

Föreningar

 • Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar


  Halmstads kommun stänger inga idrotts- och fritidsanläggningar. Det är upp till varje förening eller arrangör att avgöra om en sammankomst är lämplig.Vi stödjer Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att tävlingar, cuper och matcher ska ställas in eller skjutas upp. Däremot kan träningsaktiviteter fortsätta, men aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.Träna gärna utomhus och försök att minska moment med närkontakt. De finns flera spontana aktivitetsytor att använda i kommunen.
 • Råd och stöd till föreningar


  Många idrotts- och fritidsföreningar har det tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av coronaviruset.Om ni behöver råd och stöd kan ni kontakta ansvarig idrottskonsulentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på RF-SISU för att få hjälp med en riskanalys.
 • Avboka tider i idrotts- och fritidsanläggningar


  Vi har tillfälligt tagit bort avgiften för de som vill avboka tider i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar


  Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Därför rekommenderar vi att ställa in eller skjuta upp tävlingar och matcher.Däremot är det okej att spela träningsmatcher utomhus träningsmatcher utomhus, om man håller avstånd och är högst 50 personer.

Kommunens övriga verksamheter

 • Undvik besök hos riskgrupper, till exempel på gruppbostäder


  Undvik besök hos grupper som kan ha underliggande sjukdomar. Om du måste göra ett besök, bör du vara fullt frisk.Det finns inget förbud mot besök i gruppbostäder (som för äldreboenden), men var rädd om de som kan vara i riskgruppen.
 • Daglig verksamhet


  Daglig verksamhet är öppet och bedriver insatser utifrån sitt uppdrag enligt LSS och SoL. Verksamhet bedrivs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Deltagare och personal som är friska är på jobbet. Både deltagare och personal ska stanna hemma om de är sjuka.Daglig verksamhet är en frivillig insats och du som är deltagare har rätt att under en period vara ledig om du eller din gode man, förvaltare eller legitimerade personal upplever att det finns behov.Serviceresor
  Hallandstrafikens avdelning för serviceresor, telefon 0771-750600, svarar på frågor om resor till och från daglig verksamhet.
  Information om serviceresor och Coronalänk till annan webbplats
 • Rutiner i tillagningsköken


  De vanliga hygienrutinerna i kommunens tillagningskök följs som vanligt, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.Målsättningen är att servera mat på samma vis som vanligt. Men om personalbrist uppstår kan vi behöva minska antal råkoster i salladsbordet, endast servera en maträtt eller skicka mat från ett annat kök. Alla gäster kommer oavsett få en näringsriktig måltid.Halmstads kommun följer råden från:
 • Bastu på Halmstad Arena bad och i idrottshallar


  Bastun på Halmstad Arena bad är stängd för att begränsa smittspridning av coronaviruset covid-19. Simhallen är öppen som vanligt. The sauna at Halmstad Arena bad is closed in order to help halt the spread of the coronavirus. The swimming pool is open.Övriga bastur i kommunens idrottshallar är också stängda.
 • Familjechatten - samtalsstöd för föräldrar


  Har du ett barn som är oroligt på grund av corona? Är det en utmaning att vara hemma från arbete och skola tillsammans? I familjechatten kan du få prata med en socialrådgivare om både små och stora frågor.Gå till familjechatten
 • Möten, evenemang och offentliga tillställningar


  Från söndag den 29 mars är det förbjudet att hålla sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.Förbudet gäller inte kommunens egna interna verksamheter som storlek på klasser, antal i matsalar för anställda, elever och patienter. Det gäller heller inte badhus om det inte handlar om simtävlingar eller andra publika arrangemang som man vill locka publik till.Exempel på allmänna sammankomster är demonstrationer, föreläsningar och föreställningar. Exempel på offentliga tillställningar är tävlingar och uppvisningar i sport, danstillställningar och marknader. En offentlig tillställning är öppen för allmänheten. Evenemang i kommunens lokaler
  Kommunen har lokaler som hyrs ut för evenemang från utomstående arrangörer, som Halmstad Arena, Halmstads teater och kulturhuset Najaden. Om du har frågor om evenemang som ställs in eller flyttas, kontakta arrangören till det enskilda evenemanget.
  Har du förkylningssymptom, undvik evenemang och folksamlingar för att inte riskera att smitta andra.Om du planerar ett möte eller sammankomst
  Om du planerar ett möte eller en sammankomst med färre än 50 personer, rekommenderas Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömninglänk till annan webbplats.