Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärende till kommunfullmäktige

Detaljplan klar för kvarteret bakom televerkets hus
Nu är detaljplanen för kvarteret Gråmunken klar och med den kan 60 bostäder byggas på ett attraktivt läge i staden. Lägenheterna ska fördelas på fyra hus med fyra till sju våningar.
Kvarteret ligger bakom Televerkets hus, där Sveriges Radio och TV4 idag har sina lokaler.
Kommunråden föreslår att detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige.

– Det är spännande när ett kvarter i centrum blir bebyggt med attraktiva bostäder, det känns helt i sin ordning säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf

– Många efterfrågar bostäder i centrum, 60 nya lägenheter är ett bra tillskott av bostäder i centrala Halmstad. Detta passar bra in i planerna för att skapa en mer attraktiv stadskärna, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S).

Förändrade bestämmelser för lokalkostnader till privata aktörer


Dalshalls förskola i Oskarström har ansökt om ett lån av kommunen på 1,5 mkr. Kommunråden föreslår att ansökan avslå sedan förutsättningarna förändrats.
Tidigare har ett lån beviljats för byggande av förskolan, som är ett personalkooperativ i aktiebolagsform. Nu har bestämmelserna ändrats så att lokalkostnaden för privata skolor ersätts med den snittkostnad kommunen har för liknande verksamhet. Därmed påverkas inte kommunens bidrag till förskolan av dess lokalkostnader och finansieringen av tillbyggnaden bör ske som för en annan verksamhet.

– Det är glädjande att en entreprenör inom barnomsorg och förskola vill expandera. Med den nya lagen och regelverket om kommunens bidrag till fristående verksamheter med lokaler kan de vända sig utanför kommunen för finansiering av investeringar precis som andra entreprenörer, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

Nytt bostadsområde i Trönninge


En fastighetsägare har kommit in med en begäran om planläggning för ny bostadsbebyggelse i Trönninge. Byggnadsnämnden ska nu ta fram en detaljplan för området som ligger väster om samhället. Stadskontoret får samtidigt i uppdrag att arbeta med att låta Trönninge expandera västerut.

– Vi anser att det planarbete som pågår i Trönninge ska göras klart innan specifika detaljplaner prioriteras. Därför går vi emot beslutet och stödjer det förslag som stadskontoret skrivit fram i ärendet, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S).
Internetbaserad rekrytering har redan upphandlats
Med hänvisning till utmanarrätten vill företaget LS Jobbet AB utmana kommunens internetbaserade rekrytering. Kommunråden föreslår att kommunen inte ska anta utmaningen då kommunen redan har avtal med offentligajobb.se för internetbaserad rekrytering. Dessutom finns avtal med två företag för rekrytering av chefer och nyckelpersoner.

– Vi värderar alla utmaningar som kommer och här kan vi konstatera att vi redan upphandlar tjänsten. LS Jobbet AB är välkommen att delta i upphandlingen när nuvarande avtal löper ut , säger kommunråd och personalutskottets ordförande Gunnel Bengtsson (C).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M)
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06