Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
8 ärenden behandlades vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens beredningsutskott. Här kan du läsa en sammanfattning av några deras förslag och beslut vid det senaste mötet.
I första hand beskrivs de ärenden som beslutas direkt av kommunstyrelsen.

Kommunen ansöker om medlemskap i West Sweden


Halmstads kommun ska ansöka om medlemskap i West Sweden. West Sweden är ett representationskontor för Västsverige i EU och arbetar främst med att marknadsföra Västsverige. Halmstads kommun har tidigare varit medlem i Sydsam, men från 2009 har Sydsam upphört med sin verksamhet som var riktad till kommunen.
– Det finns ett behov hos förvaltningar och bolag i Halmstads kommun av ett bra representationskontor i Bryssel och EU, säger kommunråd Anders Rosén (S).

– I syfte att kunna bedriva ett effektivt internationellt arbete i Halmstads kommun så är detta en möjlighet att använda medlemskapet i EU på ett aktivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Se West Swedens webbplats för mer information. länk till annan webbplats

Planerna på nya studentbostäder går vidare


Efterfrågan på studentbostäder växer i området kring högskolan. På fastigheten utmed Laholmsvägen vid Nyhem, där det idag ligger en obemannad bensinstation, planeras för fler studentbostäder.
Planprogrammet som möjliggör för en byggnad med tre till fyra våningar har varit på samråd och kommunstyrelsen gav idag byggnadsnämnden uppdraget att arbeta vidare med detaljplanen.

– Med tanke på att studentantalet kan förändras i framtiden så ska bostäderna formas så att de även kan passa för äldre, säger Gunnel Bengtsson (C)

– I detta ärende ser vi hur viktigt det är att kommunen har en planerad markförsörjning. Bostäderna kommer att koppla ihop de östra stadsdelarna med innerstaden, vilket känns positivt, säger kommunråd Anders Rosén (S).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035 13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06