Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
I kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU, träffas de fem kommunråden varje tisdag. Här kan du läsa en sammanfattning av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.
Möjligheterna för att bygga bostäder på den gamla mejeritomten mellan Järnvägsleden och Flygaregatan ska nu prövas i detaljplan av byggnadsnämnden. I ÖP2000 är området lämpligt för bostäder, idag ligger där en distributionscentral för gods.

—Här ser vi gärna att möjligheten för bostäder för äldre och unga prövas, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S)

Provisoriska lokaler i väntan på en ny skola


För att förbättra inomhusmiljön för elever och personal på Hallägraskolan föreslår kommunråden att ett tilläggsanslag till fastighetsnämnden för att ta fram tillfälliga lokaler.
Tilläggsanslaget på 4 625 000 kronor i investeringsmedel ska bidra till att eleverna kan flytta till provisoriska lokaler vid höstterminsstarten 2010.

— Det är positivt att vi har kunnat agera så snabbt i ärendet och det är självklart att personal och unga ska vara i en dräglig arbetsmiljö, samtidigt som beslutet förra året att prioritera Hallägraskolans nybyggnation var väldigt bra säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

— En ny skola i Söndrum planeras stå klar inom cirka två år men till dess hoppas vi att kunna lösa inomhusmiljön på bästa sätt för elever och personal, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Större kontroll över bostadsbyggandet


I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning beskrivs befolkningsutvecklingen och bostadsbeståndets förändringar från nutid fram till år 2030. Programmet har idag diskuteras och beredningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen sänder ut det på remiss.

Bostadssegregation, tillgänglighet och ungdomsbostäder är några av de utmaningar som beskrivs och analyseras i programmet.

— Det är ett viktigt dokument som ger en samlad bild av den planerade bostadsförsörjningen. Programmet skapar en möjlighet att överblicka olika pågående projekt i syfte att kunna planera byggandet på ett bra sätt. Det är därför angeläget att alla använder remisstiden för att ge sina synpunkter, säger kommunråd Carl Fredrik Graf (M)

Najaden


Utredningen med namnet "Skolskeppet Najaden" är nu klar. Idag redovisades kostnaderna för en renovering av Najaden för beredningsutskottet.

Flera alternativ finns med i utredningen:
- Investering för renoveringen bedöms till 41 miljoner kronor, utan finansiering av andra intressenter, inklusive iordningsställande av slip på gamla Nissavarvet.

- Investering, om renoveringen utförs som ett arbetsmarknadsprojekt ihop med arbetsförmedlingen, bedöms till 13,8 miljoner kronor inklusive iordningsställande av slip på gamla Nissavarvet.

-Investering, om renoveringen utförs som ett arbetsmarknadsprojekt ihop med arbetsförmedlingen samt om medel erhålls ur europeiska socialfonden som är en del av EU:s strukturfonder, bedöms till 5-7 miljoner kronor inklusive iordningsställande av slip på gamla Nissavarvet.

En redovisning av utredningen kommer att ske till kommunfullmäktige i juni 2010. 

— Det är bra att det nu föreligger en så grundlig utredning som kan användas inför framtida beslut om Najaden, säger kommunråd Carl Fredrik Graf (M)

— Vi socialdemokrater har tidigare skrivit en motion om att göra renoveringen av Najaden till ett arbetsmarknadsprojekt där ungdomar får lära sig skeppsrenovering, projektarbete med mera. Ett sådant projekt skulle ge dubbel vinst, dels blir Najaden renoverad, dels blir det ett meningsfullt arbete för arbetslösa ungdomar, säger kommunråd Anders Rosén (S).

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035- 13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06