Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
26 ärenden behandlades vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige har tidigare behandlats i pressmeddelande från kommunstyrelsens beredningsutskott om inga ändringar har skett vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunens skolpsykologtjänst är utmanad


Delegi Assesment AB har utmanat kommunens skolpsykologtjänst. Enligt kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning nämns utmaning som en metod att pröva om verksamhet ska drivas i egen regi eller konkurrensutsättas.
Kommunstyrelsens beredningsutskottet föreslår att det görs en förstudie av skolpsykologverksamheten för att avgöra om verksamheten ska upphandlas eller om kommunen ska avvisa utmaningen. Samråd kommer att ske med utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Om verksamheten ska upphandlas kommer den att vara öppen för alla företag i branschen. Det utmanande deltar i upphandlingen på samma sätt som övriga.

— Halmstads kommun har utmaningsrätt som en möjlighet i gällande riktlinjer. För att den ska fungera på ett bra sätt tycker jag att det bör göras en förstudie kring bland annat kvalitetskrav, konsekvenser och ekonomi så att vi kan ta ställning till ett aktuellt underlag, säger kommunråd Gunnel Bengtsson (C).

Borgmästaravtal för klimatets skull


Kommunstyrelsen beslutade idag att Halmstads kommun ska underteckna det så kallade Borgmästaravtalet.
Avtalet har lanserats av Europeiska kommissionen och innebär att Halmstads kommun åtar sig att gå längre än EU:s mål då det gäller att minska koldioxidutsläppen till år 2020.
Flera av de åtaganden som anges i Borgmästaravtalet är aktiviteter som Halmstads kommun redan arbetar med. Bland annat har Halmstad som mål att minska koldioxidutsläppen med 45 procent till år 2010 till skillnad från de 20procent som är EU:s mål. Kommunens arbete med ett handlingsprogram för energi gör att Halmstad inom den närmsta tiden kommer att arbeta med såväl utsläppsinventering som engagerande av medborgare och förvaltningar i energiarbetet, vilket är viktiga åtaganden i borgmästaravtalet.

I augusti 2009 har 631 europeiska städer undertecknat Borgmästaravtalet. Aktuell information finns på http://www.eumayors.eu/länk till annan webbplats

—Det är en styrka att Halmstad kan gå i spetsen bland de europeiska städerna som vill satsa lite extra på klimatet, säger kommunråd Bertil Nilsson (FP).

Val av ledningsgrupp


Kommunfullmäktige har tidigare i år tagit beslut om att kommunen ska genomgå en verksamhets- och organisationsöversyn. Kommunstyrelsen tillsatte idag en ledningsgrupp bestående av Mikaela Waltersson (M) som även är sammankallande, Inger Larsson (FP), Henrik Oretorp (C) samt Aida Hadzialic (S), och Jan Olof Johansson (S). Ledningsgruppen ska främst lägga fram förslag på verksamhets- och organisationsförändringar.

— Det är bra att vi nu kommer igång med arbetet, syftet är att vi ska lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige i juni 2010, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

 

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (m) 035-13 73 04
Kommunråd Bertil Nilsson (fp) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (c) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (s) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (s) 035-13 73 06