Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Fjorton ärenden behandlades vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige har tidigare behandlats i pressmeddelande från kommunstyrelsens beredningsutskott om inga ändringar har skett vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen vill ge Vallåsskolan ett tillagningskök


Kommunstyrelsen föreslår att det nya köket på Vallåsskolan blir ett tillagningskök och att det ska drivas i intraprenadform. Intraprenad innebär att personalen själv får stort eget ansvar, med tydliga ekonomiska förutsättningar och med organisatorisk tillhörighet till Vallåsskolan.
Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

— Måltidsverksamheten behöver pröva nya sätt att arbeta. Intraprenader är en intressant möjlighet både för personal och för kommunen. En intraprenad på Vallåsskolan kan bryta ny mark och ge erfarenheter även för andra delar av vår organisation, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

— Genom denna lösning med intraprenad i kombination med tillagningskök knutet till skolan får vi närhet till elever, föräldrar och skolans verksamhet, säger kommunråd Gunnel Bengtsson (C).

— Intraprenad på Vållåsskolan kan bli intressant att följa, säger Ingegerd Sahlström (S).

Prova på-platser för ungdomar


Hundra ungdomar mellan 18-24 år får möjlighet att under sex månader jobba och praktisera i kommunen. Projektet är en del av de särskilda insatser som Halmstads kommun genomför för att möta den ökade arbetslösheten bland ungdomar. Projektet sker i samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen.

— Denna åtgärd bedöms ge flera positiva effekter. Dels ges ungdomar en möjlighet att pröva på att arbeta i kommunen och kommunen får möjlighet att visa på de jobbmöjligheter det finns inom kommunen. Åtgärden får ses som ett första steg. Från kommunstyrelsens sida kommer vi att följa läget för att kunna avsätta ytterligare medel i syfte att skapa fler praktikplatser för ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

— Det är positivt att denna verksamhet äntligen blir av! Dock efterlyser vi Socialdemokrater ännu fler platser i kommunen. Det är inte acceptabelt att ungdomar går utan sysselsättning. Nu gäller det att använda vår kreativitet för självklart finns det fler möjligheter för ungdomarna i vår kommun, säger kommunråd Ingegerd Sahlström (S).

Förslag om konkurrensutsättning av företagshälsovården


Kommunstyrelsens beslutar att kommunens företagshälsovård ska konkurrensutsättas. Senast 2011-01-01 ska det nya sättet att driva företagshälsovården vara på plats.
De krav som ställs på företagshälsovården är att den ska arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på organisations, grupp- och individnivå. Uppdraget från kommunledningen till företagshälsovården ska vara målstyrt, med mål om minskat ohälsotal, minskad längd på sjukskrivningarna, friska medarbetare och god arbetsmiljö.

— Det är viktigt att vi oavsett regi har en företagshälsovård som arbetar förebyggande och målinriktat. Upphandlingen kommer att ge oss ett underlag att besluta kring, säger kommunråd Gunnel Bengtsson (C).

— Vi avslår förslaget om konkurrensutsättning. En förstudie som gjorts visar på tre olika alternativ för en god företagshälsovård som vi vill studera närmre. Ärendet påskyndas i onödan. Frågan borde vara en del av den kommunöversyn som nu pågår. Att lägga verksamheten helt på entreprenad är vi emot, säger Ingegerd Sahlström (S).

— Den förstudie som gjorts visar att tidiga insatser är avgörande för en god hälsa. Förebyggande arbete sker bäst med närhet och god kommunikation mellan personal och företagshälsovård. Detta blir mycket sämre om en extern aktör ska sköta vår företagshälsovård, säger kommunråd Anders Rosén (S).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06