• Halmstads webbplatser

Viktiga ändringar efter samråd – byggnadshöjd anpassas

Allmänhet och berörda har tyckt till om planerna för nya flerbostadshus i området känt som ”Heléns trädgårdar” i Söndrum. Inför nästa steg i detaljplaneprocessen – granskningen – har kommunen arbetat om förslaget för att möta några av de inkomna synpunkterna. Bland annat har höjden på byggnaderna sänkts.

Det är Heléns Rör som vill bygga bostäder på området där de tidigare haft kontor på Västergårdsvägen i Söndrum. Målet är att förtäta Söndrum med lägenheter i flerbostadshus, vilket till stor del saknas i området i dag.

För att planerna ska bli verklighet behövs en ändring i detaljplanen.

Förslaget innehöll inledningsvis planer för sex flerbostadshus om tre till fem våningar med gemensam innergård. Just höjden på byggnaderna var en återkommande synpunkt under den samrådsperiod som nu genomförts. Även synpunkter på trafik- och parkeringssituationen har lyfts.

Inför nästa steg i detaljplaneprocessen, granskningsperioden, har kommunen därför arbetat om förslaget och gjort några viktiga ändringar. Bland annat har byggnadernas höjd minskat från ursprungliga fem våningar till tre våningar plus en inredd vind, för en bättre anpassning till den omkringliggande bebyggelsen. Man har också utökat planområdet för att säkerställa trafiksituationen, och utrett parkeringsfrågan ytterligare.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställde sig i dag positiva till att skicka ut detaljplanen på granskning, och skickade därför ärendet vidare till kommunstyrelsen.