• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Valnämnden klubbade beslut om folkomröstningen

Söndagen den 23 januari 2022 hålls det folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans i centrala Halmstad. I går fattade valnämnden en rad formaliabeslut, bland annat kring förtidsröstning i folkomröstningen.

Enligt det beslut som kommunfullmäktige fattade den 15 juni i år kommer vallokalerna att hålla öppna mellan klockan 8.00 och 18.00 under valdagen den 23 januari.

I går fattade valnämnden i Halmstad beslut om vad som gäller vid förtidsröstning och vilka lokaler som ska användas vid förtidsröstningen.

Från torsdagen den 13 januari 2022 finns det möjlighet att förtidsrösta i folkomröstningen. Förtidsröstningen pågår till och med lördagen den 22 januari. Det kommer alltså inte att vara möjligt att förtidsrösta på valdagen. Det kommer heller inte att gå att ångra sin röst på valdagen på det sätt som man kan göra i de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige för den som valt att förtidsrösta. Det kommer inte heller att vara möjligt att brevrösta för invånare som befinner sig utomlands.

Lokaler för förtidsröstning

Röstberättigade invånare i Halmstads kommun kommer att kunna förtidsrösta i folkomröstningen i följande lokaler:

  • Hallarna
  • Stadsbiblioteket
  • Söndrums bibliotek
  • Getinge bibliotek
  • HGH FC:s klubbstuga i Haverdal
  • Oskarströms folketshus
  • Församlingshemmet i Simlångsdalen

Kontrollräkning

Vid ordinarie val är det länsstyrelsen som kontrollräknar rösterna. Kontrollräkningen är offentlig och vem som helst kan alltså närvara när rösterna till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas. Vid kommunala folkomröstningar är det kommunerna själva som kontrollräknar rösterna. Valnämnden beslutade i går att kontrollräkningen ska ske som ett offentligt sammanträda med valnämnden, där vem som vill alltså kan närvara. Kontrollräkningen kommer att äga rum den 24 januari, med start kl. 8.30.

Om du vill veta mer om folkomröstningen

Om du vill veta mer om planerna för Österskans