• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vaccineringen på Slottsparkens äldreboende ska utredas

Hemvårdsnämnden har givit ett uppdrag om att händelsen med vaccinering på äldreboendet Slottsparken ska utredas. Syftet är att klarlägga både själva händelseförloppet och om det har haft någon negativ påverkan på de äldre som bor på boendet.

- Händelsen har väckt frågor hos många, vi har lyssnat in dessa och vill inte att det ska kvarstå några frågetecken kring vad som hände, säger Ann-Charlott Mankell (M) ordförande i hemvårdsnämnden.

Vaccinationstillfället var riktat till de boende på Slottsparken som skulle få sin andra dos. Utredningen ska klargöra vad som sedan hände när det blev det doser över. Förvaltningen har redan vidtagit flera åtgärder efter händelsen bland annat att tydliggöra rutiner kring reservlistor.

Utredare har fristående roll

Uppdraget om att utreda vad som hände vid vaccinationstillfället har lämnats till hemvårdsförvaltningens myndighetschef. Myndighetschefen har en fristående roll i förhållande till verksamheten och har bland sina uppgifter att utreda och anmäla eventuella missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utredningen har två syften;

  • Att klarlägga händelseförloppet för att se hur rutiner kring prioriterade grupper hanterats, eller om det fanns andra oklarheter kring systemet för vaccineringen.
  • Att klarlägga om någon av de äldre som bor på Slottsparken har påverkats negativt.

- Jag kommer att utreda hur situationen kunde inträffa, jag kommer att använda mig av olika verktyg till exempel Lex Sarah-bestämmelserna för att kunna få en helhetsbild. Det här blir ett uppdrag med högsta prioritet, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef hemvårdsförvaltningen.