• Halmstads webbplatser

Utvärdering av sänkt parkeringsavgift i centrum klar

Det totala antalet parkeringar i city ökade med 6,5 procent och antalet besöksparkeringar kopplat till den sänkta parkeringsavgiften ökade i Torggaraget och parkeringshuset Svartmunken. Det visar utvärderingen av testperioden med sänkt parkeringsavgift som genomfördes i slutet av 2023.

I ett försök att locka fler besökare till Halmstad city och öka tillgängligheten för barnfamiljer beslutade teknik- och fastighetsnämnden i april 2023 att tillfälligt sänka parkeringsavgiften i fyra parkeringshus under september till november 2023.

Utvärdering

I utvärderingen ser vi en generell ökning av parkeringar i city med 6,5 procent jämfört med 2022. Detta gäller både parkeringar i parkeringshus samt parkeringar i röd och blå zon. Samtidigt har antalet parkeringar i privata parkeringshus under samma period minskat med cirka 4 procent.

Utvärderingen av antal så kallade besöksparkeringar under perioden baseras på de transaktioner som gjorts i parkeringsappen ”EasyPark” då det är den betalningslösning som används till 80 procent av alla transaktioner, samt de som är påbörjade efter klockan 09.30 samt avslutade före 16.59.

Gällande besöksparkering ser vi att Torgagaraget och parkeringshuset Svartmunken är de anläggningar som haft fler besöksparkeringar. Cirka 200-430 stycken per lördag. Antalet besöksparkeringar i blå zon har inte påverkats av den sänkta parkeringsavgiften medans parkering i röd zon, trots högre pris, har ökat under testperioden.

Jämförs en lördag med sänkt parkeringsavgift med en vanlig torsdag är antalet besöksparkeringar på likvärdiga nivåer. Det bekräftar att ökningen av besöksparkeringar oftast skett i samband med större evenemang i centrum eller när det varit vackert väder.

Då testperioden har varit under en kort period är det svårt att kunna dra några långsiktiga slutsatser av en sänkt parkeringsavgift. Vi kan dock se att parkeringsavgiften styr val av parkeringsplats, att låg avgift ger längre parkeringstid och därmed sämre omsättning av parkeringsplatser. Det visar sig också att billigare kommunal parkering missgynnar privata parkeringsaktörer.