• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Uteserveringar får ha fortsatt öppet till 01

Kommunstyrelsen fattade under sitt möte beslut på tisdagen om uppdaterade riktlinjer för serveringstillstånd.

En revision av riktlinjerna har gjorts med anledning av att ansvaret för serveringstillstånd flyttats från socialnämnden till miljönämnden. Ändringarna är mestadels små och av så kallad redaktionell karaktär, exempelvis förenklat språk.

En fråga som diskuterats har varit en förändring av möjligheterna till förlängda öppettider för servering utomhus. Sedan tidigare har klockan 01 gällt. Miljönämnden förordade i sitt ursprungsförslag att man i vissa enskilda fall skulle kunna tänka sig kl 02.

När kommunstyrelsens utskott för personal- och ledningsfrågor hanterade frågan beslutade man dock att förorda att tidigare regler skulle fortsätta gälla, det vill säga att uteserveringarna stänger kl 01. Kommunstyrelsens beslut blev detsamma. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna förordade utökade öppettider, till kl 02.

Riktlinjerna antas slutgiltigt av kommunfullmäktige och kommer att gälla från 1 juli 2021.

– Det borde vara en självklarhet att samma serveringstider gäller ute som inne. Vi föreslog en ändring som är både tydlig, rättvis och generös – som alla våra regelverk borde vara. Tyvärr fick vi klart det nya förslaget ganska sent, så jag hoppas att övriga partier hinner fundera ett varv till innan beslutet i fullmäktige om två veckor, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Med det här beslutet blir det en samlad riktlinje med lika villkor för näringsidkarna. Dessutom är det i linje med vad instanser som socialnämnden och kommunens trygghetsstrateg har förordat, säger Krissi Johansson, (S) andra vice ordförande i kommunstyrelsen.