• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Uppemot 7 000 äldre får aktivitetscheckar i dagarna

I dagarna får alla kommuninvånare som är 79 år eller äldre ett brev med aktivitetscheckar från Halmstads kommun. Det är projektet ”Aktivitetspeng” som startar. Syftet är att minska äldres ensamhet och isolering.

Checkarna kan lösas in hos olika aktivitetsutförare, exempelvis för att gympa, gå en kurs eller prova på yoga. De motsvarar ett värde av 400 kronor, en summa som ska bli en uppmuntran till aktivitet efter den ensamhet som många känt under pandemin.

– Med projektet Aktivitetspeng vill vi motverka ofrivillig ensamhet och bryta isolering genom gemenskap och sociala aktivitet. Det unika är samarbetet mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen och som innebär att den äldre ges möjlighet att välja den aktivitet som passar bäst, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen.

Fler utförare kommer till efter hand

Aktivitetscheckarna kan användas för betalning av en aktivitet hos företag eller föreningar som kommunen har godkänt som aktivitetsutförare. I brevutskicket finns fyra att välja mellan: Eldsberga gymnastikförening, Halmstads hemslöjdsförening, Lotusblommans yoga och massage och Studieförbundet Vuxenskolan.

– Vi hade hoppats på ett större antal från starten. Men fler kommer till efter hand. Bara de senaste dagarna har vi fått tre nya, säger Karin Quander, ekonomichef på hemvårdsförvaltningen.

Utförarna listas på webben

De tre nya är Seniornet Tre Hjärtan Halmstad, Friskis & Svettis och Halmstads frigymnaster. Dessa är godkända och avtal med dessa tecknas inom kort. De finns nu med på den lista av aktivitetsutförare som finns på halmstad.se/aktivitetspeng och som fylls på efterhand.

Såväl föreningar som företag är välkomna att erbjuda aktiviteter. Och de äldre är välkomna att tipsa verksamheter om att de kan bli utförare. Kommunen vill gärna nå pensionärsföreningar, och fler idrottsföreningar, kulturföreningar och företag som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter.

– Projektet finansieras med statliga medel. Det är ännu oklart om nya pengar avsätts för 2022 men vi hoppas på att projektstarten ger positiva effekter som visar på vikten av en fortsatt satsning nästa år, säger Karin Quander.