• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ungdomar påverkar framtidens Stora torg

Stora torg i centrala Halmstad kan komma att förändras. Med hjälp av unga stadsuvecklare hoppas kommunen få ta del av ungdomars syn på hur torget kan utvecklas.

Stora torg i centrala Halmstad kan komma att förändras. Med hjälp av unga stadsuvecklare hoppas kommunen få ta del av ungdomars syn på hur torget kan utvecklas.

Kommunen har anställt sex unga, mellan 17 och 19 år, som under påskveckan ska samla in ungas röster och synpunkter. Ungdomarna ska inte bara arbeta runt torget utan också lyssna på unga i bostadsområden och orter runt staden.

Projektet genomförs av kulturförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret och är en metod för att ge unga ökat inflytande i samhällsprocessen, i det här fallet kring Stora torg.

Konceptet har tagit inspiration från Angered i Göteborg som arbetat med detta i flera år där ungdomar anställts för att vara med och påverka och engagera andra unga samt att driva utvecklingsprojekt i området.

Målet med projektet om Stora torgs framtid är att nå unga som sällan kommer till tals i medborgardialoger. Projektet kommer naturligtvis att utvärderas och kan komma att bli en modell som används framåt i Halmstads kommun.

Gillar att göra skillnad


– Jag ser detta som ett sätt att få med unga, som är underrepresenterade, i samhällsutvecklingsfrågor. Det ger också unga möjlighet att arbeta med demokratifrågor. Jag hoppas att vi i andra projekt kring samhällsutveckling kan arbeta unga stadsutvecklare, säger Ellen Samuelsson som är projektledare på kulturförvaltningen.

Elias Broman är en av de sex som arbetar med Stora torg under påsklovet.

– Jag gillar att göra skillnad och vill gärna arbeta med stadsplanering i framtiden så det känns som ett bra sätt att prova på det eftersom vi arbetar med verkligheten, säger Elias som i vanliga fall går första året på Kattegattgymnasiets teknikprogram.

Vill man följa arbetet kan man göra det på instagram @ungapaverkarhalmstad Länk till annan webbplats..