• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Underlaget för folkomröstningen om hotell på Österskans antaget av kommunstyrelsen

Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om det så kallade granskningsförslaget för ny detaljplan för Österskans. Förslaget har arbetats om flera gånger efter att myndigheter och allmänhet har fått tycka till. Slutligt beslut om planen tas av kommunfullmäktige efter genomförd folkomröstning.

Ett omarbetat hotellförslag

Granskningsförslaget innehåller förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget.

De största förändringarna handlar om att:

  • Antalet våningar har justerats, från 16 till 14, vilket innebär att hotellets volym har minskat med 15 procent.
  • Hörnen på övre delarna har bearbetats och blivit mer runda för att byggnadskroppen ska bli nättare och smalare.
  • Fasadmaterialet på de övre delarna är i glas för att byggnaden ska upplevas som lättare och för att reflektera omgivningen.
  • Fasadmaterialet på de lägre delarna av byggnaden är i trä och mer anpassat till
    kringliggande miljö.
  • Viktiga kulturhistoriska delar av platsen skyddas i detaljplanen, så som brofästen på Österbro och kajkanter längs Nissan. Ytan mellan Nissan och hotellet förblir en allmän plats, öppen för alla att vara på.

Från trafikplats till central mötesplats

Tanken är att hotellet ska bli ett riktmärke, markera entrén till stadskärnan, men också bli en central mötesplats och en kulturell knutpunkt. Med sin saluhall, restaurang och konferensmöjligheter ger det liv i området året runt och skapar därmed trygghet i staden.

Hotellet placeras mestadels på den yta som idag är väg och Picassoparken bevaras. Området runt byggnaden kommer att göras om och det blir fler ytor för torg och park än tidigare. Ett nytt kulturtorg kommer knyta samman Halmstads Teater och Stadsbiblioteket med den nya byggnaden som får flera funktioner som blir öppna för allmänheten. Tillsammans skapar de en ny plats för möten och handel.

Stor vikt kommer också läggas vid att koppla samman de befintliga parkerna, Teater-, Kapsyl- och Picassoparken, samt synliggöra de kulturhistoriska värdena som platsen har.

Granskning

Granskningen pågår mellan den 4 juli och 4 september. Granskningsförslaget för detaljplanen samt alla handlingar finns tillgängliga på www.halmstad.se/osterskans och i Rådhuset. Från och med 6 juli kommer det även att finnas information på Österskans.

Underlag till folkomröstning

Det är det beslutade granskningsförslaget som gäller inför folkomröstningen den 11 september. Mer information om folkomröstningen.

Fler bilder och information

Läs mer om planerna för Österskans