• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Två reservationsavtal på industrimark

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 november att godkänna reservationsavtal för en del av Breared 1:270 i Simlångsdalens industriområde och Getinge-Brogård 2:20 i Getinge industriområde. Avtalen innebär att två bolag under vissa villkor kommer kunna köpa fastigheterna från kommunen.

Avtalet som nu tecknas för fastigheten i Simlångsdalens industriområde ger Dina Kubik AB möjligheten att bygga industrihotell på marken som kommunen i dag äger. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i Fyllinge och ambitionen är att expandera verksamheten.

HA Fastigheter AB får möjlighet att expandera sin emballageverksamhet genom förvärv av fastigheten Getinge-Brogård 2:20. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i en av grannfastigheterna.