• Halmstads webbplatser

Två nya ordförande utsedda

Magnus Rindom har valts till ny ordförande för barn- och ungdomsnämnden och Andreas Strandberg till ny ordförande för Laholmsbuktens VA. Båda representerar Socialdemokraterna.

Tre unga män på rad.

Två kommer och en går. Från vänster: Andreas Strandberg, Arber Gashi och Magnus Rindom.

Magnus Rindom valdes till ny ordförande för barn- och ungdomsnämnden vid tisdagens kommunfullmäktigemöte. Han tar över när den nuvarande ordföranden Arber Gashi nu blir ordinarie riksdagsledamot.

Gashi i sin tur ersätter Adnan Dibrani, Socialdemokraterna, som valdes in i EU-parlamentet vid förra helgens val.

Magnus Rindom är i dag ordförande för Laholmsbuktens VA, en post som han har haft sedan drygt ett år. Innan dess var han ledamot i barn- och ungdomsnämnden, dit han nu återvänder. Han är bosatt i Halmstad.

Som ny ordförande i Laholmsbuktens VA:s styrelse valdes Andreas Strandberg, Socialdemokraterna. Han är idag ledamot i hemvårdsnämnden och i kommunfullmäktige.

Andreas Strandberg har flera års erfarenhet som politiker i bland annat Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Han är bosatt i Halmstad.

De båda nya ordförandena tar över sina poster den 1 augusti.