• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Toppbetyg för sommarens lägerverksamhet

Roliga aktiviteter, schyssta ledare och nya kompisar – så summerar deltagande barn och unga sommarens lägerverksamhet, Aktiv sommar. Årets rapport är fyllt av positiva omdömen från de inblandade – både deltagare, föräldrar, föreningar och medarbetare.

Över 600 barn och unga mellan nio och sexton år har deltagit på de 35 olika läger som genomfördes under perioden juni till augusti. Syftet med lägerverksamheten Aktiv sommar är att ge alla barn och unga i Halmstad kommun kostnadsfria sommarlovsaktiviteter och låta barn mötas trots olika socioekonomiska förutsättningar, etnicitet och kön. Barnkonventionen har genomsyrat samtliga läger och under prova-på och friluftsläger har deltagarna fått ta del av barnkonventionen i en workshop.

– Aktiv sommar gör stor skillnad för de barn som bor i lite mer utsatta områden. Vi ser att det är en otroligt viktig satsning ur så många olika perspektiv. Klyftor minskar och nya vänner finner varandra, säger projektledare Mia Hoffmann. Ett av målen för Aktiv sommar är att barn och ungdomar ska få tillfälle att mötas utanför sitt naturliga närområde och få nya vänner. Därför är det mycket positivt att så många som 86 procent säger att de fått en ny vän efter att ha deltagit på sommarens läger, berättar Mia Hoffmann.

I år liksom förra året har Aktiv sommar genomförts på ett anpassat sätt på grund av den rådande pandemin. En av frågorna till föräldrarna handlade trygghet och där svarar samtliga, 100 procent, att de kände sig trygga med att lämna sitt barn på lägret.

Utöver temaläger, friluftsläger och prova på-läger lockade även sommaraktiviteterna på kommunens mötesplatser för unga många deltagare.

Aktiv sommar i siffror 2021
Genomförda läger: 35
Antal deltagare: 608
Könsfördelning: 54 % flickor, 46 % pojkar
Antal deltaganden på mötesplatserna: 741

Nöjda föräldrar
Av de 419 föräldrar som svarat på utvärderingen efter lägret är 91 procent (381) nöjda eller mycket nöjda. Så här skriver en av föräldrarna:

  • Fantastiskt bra att dessa läger finns! Det är en möjlighet för barnen att växa genom att de vågar prova på nya saker och lära känna nya människor. De blir mer modiga och trygga med att våga gå in i nya miljöer och modiga genom att de får ta del av nya erfarenheter i nya grupper. Min dotter tyckte att alla var så snälla och att det var så roligt att få testa på alla olika aktiviteter.

Om Aktiv sommar
Aktiv sommar är Halmstads kommuns avgiftsfria sommaraktiviteter som pågår under sommarlovsveckorna. Aktiv sommar har funnits sedan 2015 och är en sammanslagning utav Teknik- och fastighetsförvaltningens Sportsommar och Kulturförvaltningens friluftsläger. Målgruppen är alla barn och unga 10-19 år bosatta i Halmstads Kommun. Verksamheten erbjuder samtidigt äldre ungdomar ett meningsfullt sommarjobb.

Syftet är att möjliggöra för barn och ungdomar från olika bakgrund att mötas och berikas i nya miljöer genom både kultur och idrottsaktiviteter. Det inbegriper även att arbeta målinriktat med att inkludera barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, nyanlända och barn och unga med funktionsvariationer.

Aktiv sommar anordnas av Halmstads kommun (Kulturförvaltningen, Teknik- och Fastighetsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Servicekontoret) tillsammans med flertalet föreningar och kulturutövare.