• Halmstads webbplatser

Tillsammans för en trygg och säker skolavslutning!

Sommar och ett långt lov för barn och unga närmar sig. Halmstads kommun samverkar med Polis och föreningsliv för att sommarlovet ska bli en trygg period. Nytt för i år är att vi gör en extra insats med gemensamma trygghetsvandringar under skolavslutningsveckan.

Nu närmar sig sommaren och ett långt lov för barn och unga i Halmstad. Även i år erbjuder kommunen föreningslivet att göra trygghetsvandringar men vi kommer att satsa lite extra under en viss period.

Extra satsning på en trygg och säker skolavslutning

Nytt för i år och som ett ytterligare led i att stärka tryggheten i sommar kommer kommunen, Polisen och andra vuxna att trygghetsvandra på kvällarna under skolavslutningsveckan. Tillsammans så skapar vi en trygg och säker skolavslutning och en student att minnas för Halmstads barn och unga. Även socialförvaltningens fältgrupp kommer att arbeta under stora delar av sommaren för att bibehålla och fortsätta skapa goda relationer med våra unga.

”Hotspots” för trygghetsvandring

Trygghetsvandringen sker på platser eller så kallade ”hotspots” där många unga samlas under skolavslutningen. Syftet är att bidra till lugn och ro och skapa trygghet.

— Genom att vi får fler trygga vuxna utomhus så kan vi uppmärksamma normbrytande beteenden och minska risken för att olika brott kan begås. Vi vill öka ungdomarnas känsla av trygghet och att de unga ska kunna känna sig säkra. Vår främsta uppgift är att synas, trösta, stötta och plåstra om, berättar Ulrika Rehnfors, chef på brottsförebyggande enheten.

— När vi samverkar och går ut gemensamt i det brottsförebyggande arbetet kopplat till kommunens skolavslutning så kommer vi nå en större framgång än tidigare. Gemensamt bidrar vi till ett mer kvalitativt arbete. Detta innebär även att vi kommer kunna jobba mer trygghetsskapande och bidra till att motverka barn/ungas utsatthet i samband med skolavslutningen, säger kommunpolis Stina Ljungdahl