• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillgänglighetskartan är på väg

I ett projekt med Destination Halmstad, funktionsrättsrådet samt bygg- och miljöförvaltningen startar en tjänst med kartor som beskriver tillgänglighet på olika besöksmål. Den kallas för tillgänglighetskartan och presenteras idag den 3 december som är den internationella funktionshinderdagen.

Det är ett pilotprojekt som nu omfattar tre besöksmål men som kommer att utvecklas. Funktionerna kan användas på flera andra områden inom den kommunala verksamheten.

Kartan vänder sig till en större målgrupp än funktionsnedsatta. Det kan vara äldre som har svårt att ta sig fram, föräldrar med barnvagnar eller gravida.

Kartorna erbjuder bland annat information om taktilt ledstråk, uppgifter om ramper, upphöjda övergångsställen. Vidare information som virtuella promenader (som är ett stöd inför ett besök), lättlästa kartor, 3D-modeller av offentlig konst på kartan, förenklad navigering och enklare, mer visuella kartor. Vidare erbjuds möjlighet att kommentera och lämna förslag till förbättringar av miljön.

Att göra kommunala byggnader och besöksmål i kommunen tillgängliga för kunder och besökare med funktionsnedsättningar är idag en självklarhet. Genom att förmedla tillgänglighetsinformationen på ett tydligt och lättillgängligt sätt i en digital tillgänglighetskarta skapar det trygghet och förutsägbarhet för kunder och besökare redan när de planerar sina besök.

Informationen gynnar besökare med fysiska och psykiska/kognitiva funktionsnedsättningar.

Kan titta i förväg

Samtidigt blir den digitala kartan ett verktyg i övergripande kundkontakter och vid till exempel evenemangsplaneringen och för teknik & fastighetsförvaltningens arbete med tillgänglighet i exempelvis gatumiljön.​

I pilotprojektet har också personer med olika funktionsnedsättningar varit involverade i utformningen för att ha ett tydligt användarperspektiv kring för tjänsten.

–Att i förväg titta på en film på den platsen som jag ska besöka är ett bra sätt att förbereda sig på, så jag kan se att jag kan ta mig fram med min permobil. Jag brukar annars ringa till ställen som jag ska besöka för att vara säker på tillgängligheten, säger Anneli Abrahamsson från funktionsrådet i Halmstads kommun.

Här finns kartan. Länk till annan webbplats.