• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillförordnad förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen utsedd

Pia Bagge blir tillförordnad förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen under våren 2023 medan ny chef rekryteras. Hon tar över efter Sergio Garay Valderrama som lämnar för ett nytt uppdrag i Malmö.

Pia Bagge har lång kommunal erfarenhet med över 30 år i Halmstads kommun. Hon har haft flera ledande befattningar och den sista tiden var hon biträdande förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen, innan hon gick i pension 2021.

Pia tillträder som tillförordnad förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen 16 januari och stannar till midsommar 2023. Nuvarande förvaltningschef Sergio Garay Valderrama lämnar Halmstads kommun sista januari för ett nytt uppdrag som direktör i Malmö stad.

Rekrytering av ordinarie förvaltningschef pågår och förhoppningen är att en ny person ska vara på plats i juni.

Fakta:
Hemvårdsförvaltningen har cirka 2200 anställda och ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg och aktivitet samt all kommunal hemsjukvård. Förvaltningen ansvarar även för förebyggande och frivillig verksamhet för äldre.