• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillfälliga lokaler i Kattegattområdet möjliggör 400 skolplatser

Tillfälliga paviljonglokaler i Kattegattområdet på Söder skulle på kort tid möjliggöra 400 nya skolplatser för elever i årskurs F-3, enligt ett förslag från fastighetsnämnden. Kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget, som är en tillfällig lösning i väntan på planerade permanenta elevplatser.

Halmstads kommun genomför under kommande år ett ambitiöst utbyggnadsprogram för sitt skolbestånd. Enligt lokalförsörjningsstrategin 2022-2031 skapas närmare 6 000 elevplatser som både tar höjd för att Halmstad växer och ersätter platser som för närvarande finns i paviljonger. Det finns dock en fördröjning i byggnationen vilket medför ett behov av tillfälliga lokaler i väntan på de permanenta.

En del i denna hantering är förslaget med paviljonger som placeras på ”körgården”, området som tidigare användes som övningsplats för Kattegattgymnasiets fordonselever. Fastighetsnämnden får ett tilläggsanslag på 25 miljoner kronor för att uppföra de tillfälliga lokalerna som ska rymma 400 elever i skolåldern F-3 och stå färdiga till höstterminen 2023.

En enig kommunstyrelse ställde sig bakom förslaget, som nu skickas vidare till kommunfullmäktige.