• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Sture- och Kattegattgymnasierna bombhotade

Både Sturegymnasiet och Kattegattgymnasiet blev under fredagen bombhotat.

Polis tillkallades och skolorna utrymdes på elever och personal som skickades hem för dagen. Evakueringen gick lugnt till och skolan stängdes för dagen.

Halmstads kommun tar hotet på största allvar och händelsen hanteras enligt gängse rutiner. Vårdnadshavare och elever har fått information om händelsen.

Polisen har inlett en förundersökning om olaga hot.

Skolledningen för kommunens tredje gymnasiekskola, Sannarpsgymnasiet, beslutade att stänga skolan unde fredagseftermiddagen. Inget hot har dock framförts mot skolan. Beslutet togs för att minska oron hos elever och personal på skolan.