• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Större utbyggnad av reningsverk ska säkra framtida vatten- och avloppsförsörjning

Kommunens personal- och ledningsutskott ställde sig under sitt sammanträde den 17 maj positiva till ett förslag från LBVA om att godkänna en större kostnad för ombyggnationen av reningsverket Busör, i syfte att säkra framtida vatten- och avloppsförsörjning i de norra delarna av kommunen.

Flera reningsverk kan komma att vara i behov av ombyggnation och modernisering i takt med att Halmstad växer och befolkningen ökar.

Enligt utredningen från LBVA kommer reningsverket i Getinge inom fem till tio år stå inför samma moderniseringsbehov som Busör gör idag. Utredningen landade i ett förslag om att under ombyggnaden av Busör ta höjd för att Getinge reningsverk kan läggas ner inom tio år, och att spillvattnet från Getinge då kan överföras till Busör. Ett sådant beslut idag gör att man sparar pengar i framtiden, enligt utredningen.

Ett enigt personal- och ledningsutskott ställde sig bakom förslaget.

- Detta är en nödvändig investering som också tar höjd för framtidens behov av vatten- och avloppsförsörjning, säger Ella Kardemark, ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Eftersom att frågan om infrastruktur för framtida vatten- och avloppsförsörjning är principiell för kommunen utreds den i samråd mellan LBVA och kommunen.