• Halmstads webbplatser

Stor enighet om samarbete med ukrainska Nikopol

Det rådde ingen som helst tvekan här kommunfullmäktige idag beslöt att skriva ett vänortsavtal med ukrainska Nikopol. Samtliga ledamöter var eniga.

Fullmäktigesalen med alla ledamöter

Kommunfullmäktige samlat till möte - här i en helt annan omröstning.

Samarbetet med Nikopol inleddes redan förra året inom det internationella projektet ”Cities 4 Cities – United 4 Ukraine”. Nu har det blivit dags att fördjupa det genom att skriva ett vänortsavtal.

Ett sådant innebär att de båda kommunerna ska visa varandra solidaritet, ha ett gemensamt utbyte av erfarenheter och även uppmuntra utbyte mellan institutioner och invånare. Kultur, ekonomi och demokrati är tänkbara områden för utbyte.

Kommunstyrelsens personalutskott ställde sig nyligen positivt till ett vänortsavtal. Idag var det dags för kommunfullmäktige att avgöra frågan.

Samtliga partier vill stötta Nikopol

En ledamot från varje parti äntrade talarstolen och samtliga yrkade bifall, det vill säga förespråkade ett ja till vänortsavtalet. Flera ledamöter talade om vikten av att stötta det hårt krigsdrabbade Nikopol, inte bara i den svåra situation som rådet nu utan i den återuppbyggnad som förhoppningsvis snart kan komma. En av dem var Mikael Ekstedt, Vänstern.

– Kriget ska vinnas men det ska freden också. Kanske kan vi med vårt vänortsavtal vara en del i den processen, sa han.

Nikopol ligger vid floden Dnepr. På andra sidan floden ligger kärnkraftverket Zaporizjzja som ockuperats av ryska styrkor. Nikopol hade tidigare cirka 120 000 invånare, men på grund av kriget finns endast hälften av befolkningen kvar. De lider svårt av artilleriattacker och har stora behov framöver med att återuppbygga staden.

Nikopol blir Halmstads fjärde vänort. De övriga är Gentofte i Danmark, Hangö i Finland och Stord i Norge.