• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Startklart för nya skolor i Trönninge

I takt med att Trönninge växer har behovet av fler skolverksamheter och offentlig service ökat. Den 16 august beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om ett planuppdrag på fastighet Trönninge 11:130 och nu påbörjas en ny detaljplaneprocess i området.

Beslutet innebär att kommunledningsförvaltningen börjar en detaljplaneprocess som möjliggör en ny förskola och en utbyggnad av den befintliga grundskolan. Dessutom ska kommunen pröva planläggning av en befintlig bostad i området som inte är detaljplanelagd sedan tidigare.

Den nya detaljplanen ska också möjliggöra för andra kommunala verksamheter, som till exempel bibliotek.