• Halmstads webbplatser

Spänningen stiger – snart avslöjas tävlingsbidragen i Stora torg-tävlingen!

I november 2023 utlystes en arkitekttävling om hur Stora torg kan gestaltas vid en ombyggnation. I slutet av juni kommer de fyra tävlingsbidragen presenteras.

Efter att anmälningstiden för arkitekttävlingen gick ut i januari har en urvalsgrupp, bestående av tjänstepersoner från Halmstads kommun med kompetens inom projektledning, landskapsarkitektur samt konst och kultur, valt ut fyra tävlingsteam. Dessa team ska tävla om bästa förslag för ett nytt Stora torg. Urvalet baserades på kriterier som verkshöjd, funktion, genomförbarhet, inlevelse och förståelse för uppdraget samt organisation.

Fyra tävlingsbidrag

De fyra utvalda teamen ska skicka in förslag innehållande bland annat illustrationer, förslag till ljussättning, växtgestaltning samt idéskisser för torgkiosken. Senast den 17 juni ska materialet vara inskickat för att sedan godkännas av Halmstads kommuns upphandling och tävlingsjuryn innan de kan göras offentliga. Tävlingsbidragen beräknas bli offentliga månadsskiftet juni/juli.

Jury och invånares åsikter

Under perioden juni till oktober kommer en jury att gå igenom och bedöma förslagen för att sedan utse en vinnare i mitten av oktober. Juryn består av politiker och tjänstepersoner från Halmstads kommun samt två oberoende arkitekter utsedda av fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter.

För att hjälpa juryn i sin bedömning kommer flera olika referensgrupper att ge sina åsikter, med kunskap inom trygghet, tillgänglighet, klimat, konstruktion, drift samt barnperspektiv.

En av referensgrupperna kommer att vara Halmstads invånare.
Från månadsskiftet juni/juli fram till början av september får alla Halmstadbor möjlighet att se förslagen och svara på en enkät med frågor om varje tävlingsbidrag. Frågorna baseras på den vision och målbild som tagits fram för ombyggnationen, en vision som grundar sig i den invånarenkät och de workshops som genomfördes under 2023.

De olika referensgruppernas bedömning av förslagen och svaren från Halmstads invånare kommer att bedömas likvärdigt och användas som underlag för juryn. Juryn kommer sedan att utse en vinnare i mitten av oktober.

Här kan du se de fyra tävlingsbidragen

De fyra tävlingsbidragen kommer att presenteras på Halmstads kommuns webbplats och kommer även att visas i informationspaviljongen på Stora torg framför Rådhuset.