• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Söndrum Företagspark får möjlighet att expandera

Söndrum Företagspark har begärt om planbesked för att utöka sin verksamhet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 8 februari om ett positivt planbesked vilket innebär att sökanden kommer att få en höjd exploateringsgrad.

Söndrum Företagspark har begärt om planbesked för att verksamheterna ska få möjlighet att utökas.

Inom befintlig detaljplan får endast 30 procent av fastighetsarean bebyggas. Efter utskottets positiva planbesked kommer det nu att ökas till 50 procent vilket möjliggör tillväxt för verksamheterna.

Ansökan ligger i linje med kommunens kommande översiktsplan Framtidsplan 2050. Där framgår att förtätning inom befintliga verksamhetsområden är positivt för att utnyttja marken mer effektivt.